Stringsv9x pl

From Cell Lab Wiki
Jump to: navigation, search

This text looks like a mess, but if you press "Edit" (you might need to register at the forum) then there are linebreaks and much more readable.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" tools:ignore="MissingTranslation"> <!-- Naming of this locale, Petter will edit this line--> <string name="default_locale" >pl</string> <!-- Various strings, possibly used in multiple places --> <string name="load">Wczytaj</string> <string name="hour_abbreviation">h</string> <string name="signal_substance_prefix">S</string> <string name="gene_mode_prefix">T</string> <!-- Strings used in multiple dialog boxes --> <string name="dialog_button_ok">OK</string> <string name="dialog_discard_title">Zakończyć eksperyment?</string> <string name="dialog_discard_text">Pozostawianie organizmów bez nadzoru jest jawnym naruszeniem zasad BHP!</string> <string name="dialog_sterilize_title">Wysterylizować?</string> <string name="dialog_sterilize_text">Zabijanie zbyt wielu komórek naraz może skutkować kolejną pogawędką z komitetem do spraw bioetyki…</string> <string name="dialog_button_discard">Potwierdź</string> <string name="dialog_cancel">Anuluj</string> <string name="dialog_button_start">Start</string> <string name="dialog_rename_genome_title">Zmień nazwę</string> <!-- Menu shown when substrate (long press) or genome (tap) selected in list --> <string name="menu_item_delete">Usuń</string> <string name="menu_item_rename">Zmień nazwę…</string> <string name="menu_item_share">Udostępnij…</string> <!-- cell types, some imagination might be needed to come up with these. Perhaps your language already has a word for a cell with this function? Perhaps try taking latin terms? Try to make their functions easy to remember--> <string-array name="cell_type_names"> <item >Fagocyt</item> <!-- cell that eats --> <item >Flagellocyt</item> <!-- cell that swims --> <item >Fotocyt</item> <!-- cell that absorbs sunlight --> <item >Destrocyt</item> <!-- cell that kills and eats other cells --> <item >Lipocyt</item> <!-- cell that stores energy --> <item >Keratynocyt</item> <!-- cell that protects from from harmful things --> <item >Bojocyt</item> <!-- cell that can control its density --> <item >Lepocyt</item> <!-- cell that can glue itself to others --> <item >Wirocyt</item> <!-- cell infected with virus --> <item >Nitrocyt</item> <!-- cell fixates nitrogen --> <item >Stereocyt</item> <!-- cell has directional smelling --> <item >Sensocyt</item><!-- cell can smell --> <item >Miocyt</item><!-- muscle cell --> <item >Neurocyt</item><!-- brain cell --> <item >Sekrecyt</item><!-- cell can secrtete stuff --> <item >Morfocyt</item><!-- cell can change mode, a stem cell kinda --> <item >Gameta</item><!-- cell can change mode, a stem cell kinda --> <item >Ciliocyt</item><!-- cell can change mode, a stem cell kinda --> </string-array> <string-array name="cell_type_names_plural"> <item >Fagocyty</item> <!-- cell that eats --> <item >Flagellocyty</item> <!-- cell that swims --> <item >Fotocyty</item> <!-- cell that absorbs sunlight --> <item >Destrocyty</item> <!-- cell that kills and eats other cells --> <item >Lipocyty</item> <!-- cell that stores energy --> <item >Keratynocyty</item> <!-- cell that protects from from harmful things --> <item >Bojocyty</item> <!-- cell that can control its density --> <item >Lepocyty</item> <!-- cell that can glue itself to others --> <item >Wirocyty</item> <!-- cell infected with virus --> <item >Nitrocyty</item> <!-- cell fixates nitrogen --> <item >Stereocyty</item> <item >Sensocyty</item> <item >Miocyty</item> <item >Neurocyty</item> <item >Sekrecyty</item> <item >Morfocyty</item> <item >Gamety</item> <item >Ciliocyty</item> </string-array> <string-array name="cell_type_abbreviations"> <item >Fg</item> <!-- cell that eats --> <item >Fl</item> <!-- cell that swims --> <item >Ft</item> <!-- cell that absorbs sunlight --> <item >Ds</item> <!-- cell that kills and eats other cells --> <item >Li</item> <!-- cell that stores energy --> <item >Kt</item> <!-- cell that protects from from harmful things --> <item >Bo</item> <!-- cell that can control its density --> <item >Le</item> <!-- cell that can glue itself to others --> <item >Wr</item> <!-- cell infected with virus --> <item >Ni</item> <!-- cell fixates nitrogen --> <item >St</item> <item >Sn</item> <item >Mi</item> <item >Nr</item> <item >Sk</item> <item >Mo</item> <item >Gm</item> <item >Cl</item> </string-array> <!-- Settings --> <string name="settings_graphics">Grafika</string> <string name="settings_audio">Dźwięk</string> <string name="settings_general">Ogólne</string> <string name="settings_keep_from_sleep">Utrzymuj urządzenie w trybie czuwania</string> <string name="setting_ask_sterilize">Pytaj przed sterylizacją i restartem</string> <string name="setting_ask_discard">Pytaj przed zakończeniem</string> <string name="setting_keep_from_sleeping">Zapobiega uśpieniu urządzenia, co może okazać się przydatne podczas wykonywania długich symulacji. Pamiętaj o podłączeniu ładowarki!</string> <string-array name="aa_mode_names"> <item>Wyłączony</item> <item>1.5 × 1.5 supersampling</item> <item>2 × 2 supersampling</item> <item>3 × 3 supersampling</item> <item>4 × 4 supersampling</item> </string-array> <string-array name="log_interval_names"> <item>Brak</item> <item>Co 12 minut</item> <item>Co godzinę</item> <item>Co 5 godzin</item> <item>Co 25 godzin</item> <item>Co 125 godzin</item> <item>Co 625 godzin</item> </string-array> <string name="settings_aa_summary">%s\nNa wielu urządzeniach włączenie tej opcji może powodować problemy z płynnością gry.</string> <string name="settings_aa_title">Antyaliasing</string> <string name="setting_language">Język</string> <string name="setting_preview_lock">Zablokuj podgląd genomu</string> <string name="setting_sounds_effects">Efekty dźwiękowe</string> <string name="settings_slow_motion_description">Spowolniona symulacja może nie być identyczna z normalną.</string> <string name="settings_slow_motion">Spowolnienie symulacji</string> <!-- Tab names, keep these short! --> <!-- experiment menu--> <string-array name="play_tabs"> <item >Substrat</item> <item >Mikroskop</item> <item >Genom</item> </string-array> <!-- challenge menu--> <string-array name="challenge_tabs"> <item >Informacje</item> <item >Mikroskop</item> <item >Genom</item> </string-array> <!-- main menu--> <string name="main_menu_tab_challenges">Wyzwania</string> <string name="main_menu_tab_experiments">Eksperymenty</string> <string name="main_menu_tab_genomes">Zapisane genomy</string> <string name="main_menu_tab_settings">Opcje</string> <string name="main_menu_tab_about">O grze</string> <!-- Challenges tab--> <string name="chalenges_finish_first_1">Ukończ najpierw wyzwanie</string> <string name="challenges_finish_first_2">.</string> <string name="challenges_challenge_not_completed">Wyzwanie nieukończone.</string> <string name="challenges_unlocks">" Odblokowuje typ:"</string> <string name="tutorial_info">Podążaj za wskazówkami.</string> <string name="difficulty_level_0">Trudność: Student</string> <string name="difficulty_level_1">Trudność: Doktor</string> <string name="difficulty_level_2">Trudność: Szalony naukowiec</string> <string name="difficulty_level_3">Trudność: Superkomputer</string> <string name="unlocks_further_challenges">" i kolejne wyzwania."</string> <!-- texts in about page, TRANSLATOR: please add your name on a new line (\n) after Petter Säterskog. \nTranslated by ..., if you want to add a link to some personal homepage or similar please contact me and I can fix it :) --> \nTłumaczenie: Kanohuft <string name="about_text">Twórca gry: Petter Säterskog.\nPomysłodawcy wyzwań: Alast, bwisialo, Nayus i Petter.\nPotrzebujesz pomocy?:</string> <string name="forum_link"><a href="http://forum.cell-lab.net">Forum</a></string> <string name="wiki_link"><a href="http://wiki.cell-lab.net">Wiki</a></string> <string name="video_link"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCKw7QHCr7XV2_NbrX3a1C4Q">YouTube</a></string> <string name="videos_link"><a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLvFmZuOkX-KE4zYLhdNDBGZgXBexRjUvO">Rozwiązania (YouTube): Bart Wisialowski</a></string> <string name="about_rate_button">Oceń w Sklepie Play!</string> <string name="about_version_text">"Wersja"</string> <string name="about_acknowledgements">Podziękowania</string> <string name="acknowledgement">Dziękuję: Alast, bwisialo, Nayus, Eric Säterskog za pomoc w projektowaniu wyzwań i cenne rady. \n\nWielkie dzięki wszystkim beta-testerom i forumowiczom! \n\nMuzyka i efekty dźwiękowe: Danilov Sound, <a href="http://danilovsound.com/">danilovsound.com</a></string> <!-- Toasts, these are briefly showed on the screen after certain events, keep them short because they are shown a limited amount of time --> <string name="toast_saved">Zapisano</string> <string name="toast_bad_name">Niewłaściwa nazwa. Używaj tylko liter i cyfr.</string> <string name="toast_no_cell_under_microscope">Nie wybrano komórki…</string> <string name="toast_unknown_types_replaced">Zastępowanie nieznanych komórek…</string> <string name="toast_loaded_new_genome">Wczytano genom</string> <string name="toast_file_is_newer_version">Plik stworzony w nowszej wersji Cell Lab. Wymagana aktualizacja.</string> <string name="toast_name_exists">Nazwa obecnie używana. Zmień ją przed zaimplementowaniem.</string> <string name="toast_no_email_clients">Nie znaleziono aplikacji do wysyłania wiadomości mailowych.</string> <string name="toast_label_already_in_freeer">Nazwa obecnie używana. Wybierz inną.</string> <string name="toast_challenge_completed">Wyzwanie ukończone!</string> <string name="toast_out_of_memory">Za mało pamięci</string> <string name="toast_zoom_max">Szerokość ekranu to 1 nm. Osiągnięto maksymalne powiększenie.</string> <!-- Email --> <string name="email_substrate_title">Zamrożona próbka z Cell Lab</string> <string name="email_substrate_body">"Nowe odkrycie!\n\nN.B. Próbka zawiera żywe organizmy i powinna być otwierana przy użyciu odpowiedniego sprzętu.\nDownload Android app "</string> <string name="email_intent_title">wyślij mail\'a…</string> <string name="email_genome_title">Cyfrowy genom z Cell Lab</string> <string name="email_genome_body">"Nowy genom odkryty!\n\nN.B. Plik zawiera cyfrową informację genetyczną i powinien być otwierany przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.\nPobierz aplikację "</string> <string name="email_download_game_AT_url">z</string> <!-- Microscope --> <string name="temp_menu_title">Temperatura substratu</string> <string-array name="modes"> <item >Zamrożenie</item> <item >Obserwacja</item> <item >Inkubacja</item> <item >Spowolniona obserwacja</item> </string-array> <string name="scope_lab_budget_1">"Budżet laboratorium pozwala tylko na "</string> <string name="scope_lab_budget_2">" komórek. Restart wyzwania?"</string> <!-- Action bar --> <!-- Rarely in use, both play and challenge mode --> <!-- Experiments tab --> <string name="freezer_new_plate">Nowa szalka</string> <string name="freezer_long_press">Przytrzymaj, żeby edytować opcje zaawansowane</string> <string name="freezer_unfrozen_age">Wiek substratu</string> <string name="freezer_relabel">Zmień nazwę</string> <string name="freezer_bad_name">Nazwa obecnie używana. Wybierz inną.</string> <string name="freezer_advanced_settings_title">Opcje zaawansowane</string> <!-- Advanced settings dialog --> <string name="advanced_settings_info">Uwaga! Niewłaściwe ustawienie parametrów substratu może spowodować ogromne spowolnienie, a nawet crash gry.</string> <string name="advanced_settings_cell_count">Maksymalna ilość komórek:</string> <string name="advances_settings_food_count">Maksymalna ilość pożywienia:</string> <string name="advanced_settings_radius">Średnica szalki [mm]:</string> <!-- Challenge objective --> <string name="objective_challenge_completed">Wyzwanie ukończone</string> <string name="objective_challenge_previously_completed">Wyzwanie ukończone już wcześniej</string> <string name="objective_challenge_not_completed">Wyzwanie nieukończone</string> <string name="objective_inserted_cells">"\nWprowadzone komórki: "</string> <string name="objective_total_cells">"\nŁączna ilość komórek: "</string> <string name="objective_your_cells">"\nTwoje komórki: "</string> <string name="objective_initial_cells">"\nKomórki eksperymentalne: "</string> <string name="objective_red_initial_cells">"\nCzerwone komórki eksperymentalne: "</string> <string name="objective_yellow_initial_cells">"\nŻółte komórki eksperymentalne: "</string> <string name="objective_infected_initial_cells">"\nZainfekowane komórki eksperymentalne: "</string> <string name="objective_limits_satisfied_time">"\nCel osiągnięty przez: "</string> <string name="objective_black_initial_cells">\nCzarne komórki eksperymentalne:</string> <string name="objective_removed_cells">"\nKomórki usunięte: "</string> <string name="play_button_hint">Pomoc</string> <string name="play_button_spoiler">Rozwiązanie</string> <string name="play_button_tut_pop_up">Pokaż wskazówkę ponownie</string> <!-- Substrate Editor --> <string name="substrate_contaminate">Zapełnij losowymi komórkami</string> <string name="substrate_nitrates">Związki azotowe</string> <string name="substrate_kill_edge">Zabijanie komórek na krawędzi</string> <string name="substrate_radiation">Natężenie promieniowania:</string> <string name="substrate_viscosity">Lepkość pożywki:</string> <string name="substrate_nutrients">Ilość związków odżywczych:</string> <string name="substrate_nutrient_size">Wielkość związków odżywczych:</string> <string name="substrate_salinity">Zasolenie:</string> <string name="substrate_light_amount">Natężenie światła:</string> <string name="substrate_light_range">Zasięg światła:</string> <string name="substrate_light_speed">Ruch źródła światła:</string> <string name="substrate_gravity">Grawitacja:</string> <string name="substrate_density">Gęstość:</string> <string name="substrate_density_gradient">Gradient gęstości:</string> <string name="substrate_fricd">Tarcie dynamiczne: </string> <string name="substrate_frics">Tarcie statyczne: </string> <string name="substrate_tweak_mutations">Mutacje punktowe</string> <string name="sample_info_save_title">Nazwij substrat</string> <string name="sample_info_save_used_name">Nazwa obecnie używana. Wybierz inną.</string> <string name="sample_info_age">"Wiek substratu: "</string> <string name="sample_info_cells">"Ilość komórek: "</string> <string name="sample_info_food">"Ilość pożywienia: "</string> <string name="sample_info_gene_pool">Pula genowa</string> <string name="substrate_param_info_button">Pomoc</string> <string name="substrate_help_title">Pomoc</string> <string name="substrate_help"><![CDATA[W tym menu możesz dokonywać zmian właściwości substratu. Objaśnienia dotyczące poszczególnych parametrów zawarte są poniżej. <br><br><b><font color=#BFF79D>Promieniowanie</b>: Promieniowanie lekko uszkadza genom komórki, powodując mutacje. Te z kolei mogą przyczynić się do ewolucji gatunku, który będzie lepiej przystosowany do radzenia sobie w danych warunkach. Uwaga! Zbyt duży poziom promieniowania może skutkować śmiercią komórek. <br><br><b><font color=#BFF79D>Mutacje punktowe</b>: Zaznaczenie tej opcji powoduje ograniczenie działania promieniowania. Będzie ono powodować jedynie drobne zmiany w komórce. Typy komórek i komórki potomne pozostaną takie same, jednak inne opcje, takie jak masa podziału mogą ulec zmianie. <br><br><b><font color=#BFF79D>Tarcie dynamiczne</b>: Współczynnik tarcia występującego podczas przemieszczania się komórek. <br><br><b><font color=#BFF79D>Tarcie statyczne</b>: Współczynnik tarcia występującego, gdy komórki pozostają w bezruchu. <br><br><b><font color=#BFF79D>Lepkość</b>: Im mniejsza wartość, tym substrat jest bardziej śliski. <br><br><b><font color=#BFF79D>Zasolenie</b>: Małe zasolenie powoduje, że komórki muszą zużywać mnóstwo energii w celu wyrównania ciśnienia osmotycznego. Wysokie sprawia, że mogą przeżyć dłużej bez dostępu do związków odżywczych. <br><br><b><font color=#BFF79D>Gęstość</b>: Substrat o niskiej gęstości sprawi, że komórki będą opadać na dno przy włączonej grawitacji. Przy wysokiej gęstości, komórki pod wpływem grawitacji będą się unosić. <br><br><b><font color=#BFF79D>Gradient gęstości</b>: Gradient gęstości powoduje zagęszczenie substratu na dole i rozrzedzenie u góry. ]]></string> <!-- Genome Editor --> <!-- This is shown when loading genome --> <string name="menu_item_load_from_microscope">Pobierz spod mikroskopu</string> <!-- Labels next to settings --> <string name="genome_editor_button_save">Zapisz</string> <string name="genome_editor_button_load">Wczytaj</string> <string name="genome_editor_edit_mode">Edytuj tryb:</string> <string name="genome_editor_make_adhesin">Wytwarzaj adhezynę:</string> <string name="genome_editor_stay_alive">Priorytet przeżycia:</string> <string name="genome_editor_cell_type">Typ komórki:</string> <string name="genome_editor_is_initial">Pierwotna:</string> <string name="genome_editor_child_1">Potomek 1:</string> <string name="genome_editor_mode">Tryb:</string> <string name="genome_editor_keep_adhesin">Utrzymuj adhezynę:</string> <string name="genome_editor_mirror">Odbicie lustrzane:</string> <string name="genome_editor_child_2">Potomek 2:</string> <string name="genome_editor_split_mass">Masa podziału:</string> <string name="genome_editor_split_ratio">Proporcja podziału:</string> <string name="genome_editor_nutrient_priority">Priorytet żywienia:</string> <string name="genome_editor_snap_angles">Pełniejsze wartości:</string> <string name="genome_editor_split_angle">Kąt podziału:</string> <string name="genome_editor_child_1_angle">Kąt podziału potomka 1:</string> <string name="genome_editor_child_2_angle">Kąt podziału potomka 2:</string> <string name="genome_editor_red">Czerwony:</string> <string name="genome_editor_green">Zielony:</string> <string name="genome_editor_blue">Niebieski:</string> <string name="genome_editor_adhesin_stiffnes">Gęstość adhezyny:</string> <string name="genome_editor_density">Ciężar</string> <string name="genome_editor_swim_force">Szybkość ruchu wici</string> <string name="genome_editor_virus_copy_from">Tryb kopiowany przez wirusa</string> <string name="smell_food">Składniki odżywcze</string> <string name="smell_cell">Komórka</string> <string name="stem_signal2">Sygnał ścieżki 2</string> <string name="stem_mode2">Tryb różnicowania w ścieżce 2</string> <string name="stem_signal1">Sygnał ścieżki 1</string> <string name="stem_mode1">Tryb różnicowania w ścieżce 1</string> <string name="muscle_lift">Rozciągnięcie</string> <string name="muscle_bend">Wygięcie</string> <string name="muscle_contract">Skurcz</string> <string name="ge_smell_type">Wykrywanie</string> <string name="ge_output_channel">Substancja wyjściowa</string> <string name="ge_output_amount">Ilość substancji wyjściowej</string> <string name="ge_smell_red">Czerwony</string> <string name="ge_smell_green">Zielony</string> <string name="ge_smell_blue">Niebieski</string> <string name="ge_smell_threshold">Próg dokładności</string> <string name="ge_osc_preset_button">Oscylacja…</string> <string name="secrete_food_smell">Zapach pożywienia</string> <string name="secrete_cyanide">HCN</string> <string name="genome_editor_secretion">Wydzielanie</string> <!-- These texts are shown in the preview when sliders are manipulated --> <string name="drag_time_1">"Rozwój po "</string> <string name="drag_time_2">" h (max 64 komórki)"</string> <string name="drag_red">"Natężenie koloru czerwonego: "</string> <string name="drag_green">"Natężenie koloru zielonego: "</string> <string name="drag_blue">"Natężenie koloru niebieskiego: "</string> <string name="drag_child_1_angle">"Kąt komórki potomka 1 w odniesieniu do komórki matczynej: "</string> <string name="drag_child_2_angle">"Kąt komórki potomka 2 w odniesieniu do komórki matczynej: "</string> <string name="drag_mass_no_split">Komórka nie będzie się dzielić</string> <string name="drag_mass_age_split">"Komórka podzieli się po "</string> <string name="drag_split_mass">"Komórka podzieli się, gdy osiągnie masę: "</string> <string name="nano_gram_abbreviation">ng</string> <string name="drag_priority">"Priorytet przepływu substancji odżywczych: "</string> <string name="drag_child_1_ratio">"Proporcja masy potomka 1: "</string> <string name="drag_child_2_ratio">"\nProporcja masy potomka 2: "</string> <string name="drag_split_angle">"Kąt podziału komórki: "</string> <string name="drag_stiffness">"Gęstość adhezyny: "</string> <string name="dialog_titlte_save_genome">Nazwij genom</string> <string name="dialog_text_save_genome">Zapisanie genomu umożliwia jego późniejsze wykorzystanie w wyzwaniu lub wysłanie go.</string> <string name="dialog_button_save">Zapisz</string> <string name="dialog_button_cancel">Anuluj</string> <!-- These texts are shown when underscored text in genome editor is tapped. tip_title_.. is dialog's title, tip_.. is the text --> <string name="tip_title_slider">Suwak</string> <string name="tip_title_adhesin">Opcja: Wytwarzaj adhezynę</string> <string name="tip_adhesin">Po zaznaczeniu tej opcji, komórki potomne zostaną po podziale połączone kleistą substancją zwaną adhezyną. \n\nPowoduje to, że:\n\t- Komórki te pozostaną ze sobą złączone mechanicznie\n\t- Będą mogły wymieniać się między sobą substancjami odżywczymi.\n\nWłaściwości tego połączenia mogą być regulowane między innymi przez \"Gęstość adhezyny\", \"Proporcja podziału\" i opcję \"Priorytet przeżycia\" poniżej.</string> <string name="tip_title_keep_adhesin_c1">Opcja: Potomek 1, Utrzymuj adhezynę</string> <string name="tip_keep_adhesin_c1">Jeśli komórka matczyna jest już połączona z inną komórką, to podczas podziału, gdy ta opcja będzie zaznaczona, potomek 1 zachowa z nią połączenie adhezynowe. \n\nZauważ, że aby mogło to zadziałać, potomek 1 musi być położony po odpowiedniej stronie względem wcześniej wspomnianych komórek.</string> <string name="tip_title_keep_adhesin_c2">Opcja: Potomek 1, Utrzymuj adhezynę</string> <string name="tip_keep_adhesin_c2">Jeśli komórka matczyna jest już połączona z inną komórką, to podczas podziału, gdy ta opcja będzie zaznaczona, potomek 2 zachowa z nią połączenie adhezynowe. \n\nZauważ, że aby mogło to zadziałać, potomek 2 musi być położony po odpowiedniej stronie względem wcześniej wspomnianych komórek.</string> <string name="tip_title_edit_mode">Lista: Edytuj tryb</string> <string name="tip_edit_mode">Wszystkie komórki somatyczne jednego organizmu (np. człowieka) posiadają najczęściej tę samą informację genetyczną. Łatwo jednak zauważyć, że mają różne cechy i inaczej się zachowują. Tutaj odnosi się to do odpowiednich \"trybów\" w genomie. Każdy genom może zawierać do 40 różnych trybów. Ta opcja pozwala modyfikować każdy z nich z osobna. Okrągły przycisk \"Pierwotna\" służy do zaznaczenia, od którego trybu ma się rozpocząć rozwój organizmu.</string> <string name="tip_title_intial_mode">Opcja: Pierwotna</string> <string name="tip_initial_mode">Wciśnięcie tego przycisku ustawia obecnie edytowaną komórkę jako \"pierwotną\".\n\nNie zmienia to właściwości samego organizmu, ale określa, która komórka ma być pokazywana jako pierwsza w podglądzie genomu i podczas wprowadzania do substratu.\n\nKażda komórka pobrana spod mikroskopu (pierwsza opcja przycisku \"Wczytaj\") domyślnie będzie ustawiona jako pierwotna.</string> <string name="tip_title_mirror_c1">Opcja: Potomek 1, Odbicie lustrzane</string> <string name="tip_mirror_c1">Włączenie tej opcji powoduje, że potomek 1 tego trybu będzie ustawiony w lustrzanym odbiciu względem tejże komórki. Oznacza to, że jeśli ta komórka została już odwrócona w tym trybie, to jej własna komórka potomna nie będzie odwrócona i vice versa. \n\n\Wszystkie kąty odmierzane są domyślnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ale ta opcja zmienia je (kąt podziału komórki tak jak i jej komórek potomnych) na zgodne z ruchem wskazówek zegara.\n\nMoże się to okazać przydatne przy tworzeniu skomplikowanych organizmów i zachowywaniu ich symetrii przy użyciu mniejszej ilości trybów.</string> <string name="tip_title_mirror_c2">Opcja: Potomek 2, Odbicie lustrzane</string> <string name="tip_mirror_c2">Włączenie tej opcji powoduje, że potomek 2 tego trybu będzie ustawiony w lustrzanym odbiciu względem tejże komórki. Oznacza to, że jeśli ta komórka została już odwrócona w tym trybie, to jej własna komórka potomna nie będzie odwrócona i vice versa. \n\n\Wszystkie kąty odmierzane są domyślnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ale ta opcja zmienia je (kąt podziału komórki tak jak i jej komórek potomnych) na zgodne z ruchem wskazówek zegara.\n\nMoże się to okazać przydatne przy tworzeniu skomplikowanych organizmów i zachowywaniu ich symetrii przy użyciu mniejszej ilości trybów.</string> <string name="tip_title_stay_alive">Opcja: Priorytet przeżycia</string> <string name="tip_stay_alive">Gdy organizm doświadcza niedoboru substancji odżywczych, a ta opcja jest włączona, to komórka ta będzie otrzymywać większe dawki pożywienia względem innych.\n\nMoże to być użyte, by komórka z niskim priorytetem przepływu nie oddała swoich ostatnich zapasów i nie umarła.\n\nJeśli jakaś komórka nie jest niezbędna dla przeżycia danego organizmu, a może pobierać duże ilości energii przy jej niedoborze, to lepiej wyłączyć dla niej tę opcję.</string> <string name="tip_title_cell_type">Lista: Typ komórki</string> <string name="tip_cell_type"><![CDATA[Najważniejsza cecha komórki to jej typ. Każdy z nich ma tylko jedną funkcję, która może zaważyć o przeżyciu organizmu. Dlatego też zaawansowany organizm, potrzebujący wielu cech, posiada zazwyczaj wiele komórek różnego typu.<br><br>Typy komórek i ich funkcje: <br><br><b><font color=#BFF79D>Fagocyt</b>: Te komórki pobierają energię chemiczną, pochłaniając pokarm ze środowiska.<br><br><b><font color=#BFF79D>Flagellocyt</b>: Te komórki posiadają wić, która służy im do poruszania się.<br><br><b><font color=#BFF79D>Fotocyt</b>: Te komórki fotosyntezują- pobierają energię świetlną i zmieniają ją w energię chemiczną.<br><br><b><font color=#BFF79D>Destrocyt</b>: Te komórki wysysają substancje odżywcze z innych komórek przez bezpośredni kontakt z nimi.<br><br><b><font color=#BFF79D>Lipocyt</b>: Te komórki magazynują energię chemiczną pod postacią tłuszczów.<br><br><b><font color=#BFF79D>Keratynocyt</b>: Te komórki chronią siebie i komórki bezpośrednio z nimi połączone przed działaniem szkodliwych czynników i innych komórek.<br><br><b><font color=#BFF79D>Bojocyt</b>: Te komórki posiadają wodniczkę- bąbel wypełniony specyficzną cieczą, dzięki której mogą unosić się lub opadać jak boja.<br><br><b><font color=#BFF79D>Lepocyt</b>: Te komórki wytwarzają wiązania adhezynowe z innymi komórkami przez bezpośredni kontakt.<br><br><b><font color=#BFF79D>Wirocyt</b>:Te komórki wprowadzają kopię swojego genomu do innych komórek przez bezpośredni kontakt.<br><br><b><font color=#BFF79D>Nitrocyt</b>:Te komórki wiążą azot atmosferyczny N<sub><small>2</small></sub> do NO<sub><small>3</small></sub>.<br><br><b><font color=#BFF79D>Miocyt</b>: Te komórki posiadają specyficzny cytoszkielet, dzięki któremu mogą się rozciągać, wyginać i kurczyć pod wpływem substancji przekaźnikowych.<br><br><b><font color=#BFF79D>Neurocyt</b>: Te komórki regulują stężenia substancji przekaźnikowych.<br><br><b><font color=#BFF79D>Sensocyt</b>: Te komórki wychwytują obecność różnych substancji w swoim otoczeniu.<br><br><b><font color=#BFF79D>Stereocyt</b>: Te komórki mogą wyczuwać kierunek obecności danego czynnika w otoczeniu.<br><br><b><font color=#BFF79D>Sekrecyt</b>: Te komórki mogą wydzielać różne substancje do środowiska.<br><br><b><font color=#BFF79D>Morfocyt</b>: Te komórki mogą zmieniać swój tryb pod wpływem różnych substancji i czynników.<br><br><b><font color=#BFF79D>Gameta</b>: Te komórki mogą łączyć się z innymi gametami, tworząc nowe komórki z losowo połączenia ich genomów.<br><br><b><font color=#BFF79D>Ciliocyt</b>: Te komórki są urzęsione i dzięki temu mogą wyłapywać różne cząsteczki i przesuwać się względem innych komórek. Mogą niezależnie poruszać rzęskami po prawej i po lewej stronie komórki.]]></string> <string name="tip_title_split_mass">Suwak: Masa podziału</string> <string name="tip_split_mass">Masa każdej komórki jest proporcjonalna do ilości energii chemicznej jaką posiada. Gdy komórka rośnie, oznacza to, że pobiera więcej energii niż zużywa. W innych przypadkach kurczy się, co oznacza utratę energii.n\nGdy masa\ komórki jest większa od masy podziału, komórka podzieli się na dwie komórki potomne, o wcześniej wybranym trybie.\n\nKomórka może dzielić się maksymalnie co 30 minut, jeśli będzie posiadać odpowiednią do podziału masę.</string> <string name="tip_title_split_ratio">Suwak: Proporcja podziału</string> <string name="tip_split_ratio">Opcja ta określa, w jaki sposób podczas podziału, masa komórkowa ma być rozdzielana między komórki potomne.</string> <string name="tip_title_priority">Suwak: Priorytet przepływu substancji odżywczych</string> <string name="tip_priority">Komórki połączone za sobą adhezyną mogą dzielić między sobą substancje odżywcze. Jeśli obie mają ustawiony ten sam priorytet, to będą one dążyć do równego podziału masy między nimi.\n\nOznacza to, że składniki odżywcze będą się przemieszczać od większych komórek do mniejszych, ale też od tych z mniejszym priorytetem żywienia do tych z większym. Wszystko dąży do tego, by komórki z większym priorytetem zachowywały większą masę.\n\nJeśli dwie komórki mają najwyższy priorytet, to będą one podobnej masy. Tak samo, gdyby obie miały minimalny priorytet, ale równowaga zostanie osiągnięta nieco wolniej.</string> <string name="tip_title_stiffness">Ta opcja umożliwia ustawienie sztywności wiązań adhezynowych podczas podziału.\n\nWysoka gęstość będzie utrzymywała podobne ułożenie obu komórek, a niska będzie pozwalała komórkom swobodnie się poruszać w miejscu połączenia.</string> <string name="tip_title_snap">Opcja: Pełniejsze wartości</string> <string name="tip_snap">Zaznaczenie tej opcji powoduje, że każda wartość kąta będzie wielokrotnością 15°, a inne wartości zostaną podzielone co 25.</string> <string name="tip_title_split_angle">Suwak: Kąt podziału</string> <string name="tip_split_angle">Tym suwakiem można wybrać pod jakim kątem komórka ma się dzielić. Zwróć uwagę na przerywaną linię wzdłuż komórki. Wyznacza ona płaszczyznę jej podziału.\n\nKażda komórka ma swój przód (zaznaczony strzałką). Komórka pierwotna zawsze skierowana jest w prawą stronę na podglądzie genomu i pod mikroskopem. Kąt podziału 0° oznacza, że komórka będzie się dzielić w płaszczyźnie pionowej. Potomek 2 będzie na przodzie, a potomek 1 z tyłu. \n\nZwiększanie kąta podziału powoduje rotację w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, o ile nie jest to komórka z odbiciem lustrzanym.</string> <string name="tip_title_child_1_angle">Suwak: Kąt podziału potomka 1</string> <string name="tip_child_1_angle">Tym suwakiem możesz ustawić w którą stronę będzie skierowana komórka potomna 1 po podziale. Wskazuje to strzałka, oznaczająca przód komórki.\n\nKąt 0° oznacza, że komórka potomna 1 będzie skierowana przodem do komórki potomnej 2, o ile nie jest ustawione odbicie lustrzane.</string> <string name="tip_title_child_2_angle">Suwak: Kąt podziału potomka 2</string> <string name="tip_child_2_angle">Tym suwakiem można ustawić w którą stronę będzie skierowana komórka potomna 2 po podziale. Wskazuje to strzałka, oznaczająca przód komórki.\n\nKąt 0° oznacza, że komórka potomna 2 będzie skierowana tyłem do komórki potomnej 1, o ile nie jest ustawione odbicie lustrzane.</string> <string name="tip_density">Ta opcja dotyczy tylko Bojocytów. Dzięki niej można ustawiać ciężkość komórki w odniesieniu do wody. Dzięki temu Bojocyt tonie lub unosi się przy włączonej grawitacji.\n\nZauważ, że nie ma to wpływu na rzeczywistą masę i energię chemiczną komórki.</string> <string name="tip_swim_force">Ta opcja dotyczy tylko Flagellocytów. Dzięki niej można ustawiać szybkość poruszania wicią. Szybszy ruch oznacza szybsze pływanie, ale również większą utratę energii.</string> <string name="tip_title_red">Suwak: Czerwony</string> <string name="tip_red">Zmienia natężenie czerwonego koloru w danej komórce.\n\nNie ma to żadnego wpływu na zachowanie się komórek</string> <string name="tip_title_green">Suwak: Zielony</string> <string name="tip_green">Zmienia natężenie zielonego koloru w danej komórce.\n\nNie ma to żadnego wpływu na zachowanie się komórek</string> <string name="tip_title_blue">Suwak: Niebieski</string> <string name="tip_blue">Zmienia natężenie niebieskiego koloru w danej komórce.\n\nNie ma to żadnego wpływu na zachowanie się komórek</string> <string name="tip_virsus_from"><![CDATA[Ta opcja dotyczy tylko Wirocytów. Określa tryb z genomu Wirocyta, który ma być przekopiowany do komórki ofiary.\n\nWirocyt wprowadza kopie swojego genomu przez bezpośredni kontakt. Kopiuje wybrany tryb własny (i dwa kolejne pokolenia z następujących po nim trybów) do odpowiedniego trybu ofiary. Tryby z genomu Wirocyta zastępują odpowiadające im tryby komórki zarażonej.\n\nPrzykład: Wirocyt kopiuje z trybu T5. Tryb T5 Wirocytu dzieli się na T4 i T3, które dzielą się odpowiednio na: T2, T2 i T3, T3. Nastąpi zmiana trybów:\nWirocyt → Ofiara\nT5 → T5\nT4 → T4\nT3 → T3\nT2 → T2\n]]></string> <string name="tip_title_child_1_mode">Opcja: Potomek 1, Tryb</string> <string name="tip_child_1_mdoe">Dzięki tej opcji można wybrać jaki tryb będzie miała po podziale komórka potomna 1.\n\nKażda komórka może mieć jeden z 40 różnych trybów, którym można nadać odpowiednie właściwości.\n\nJeśli twoja komórka w trybie 1 dzieli się na dwie komórki trybu 1, to wszystkie twoje komórki zawsze pozostaną w tym jednym trybie. Jeśli twoja komórka o trybie 1 dzieli się na tryb 2 i 2, które później dzielą się na 1 i 1, to organizm będzie miał tylko dwa, naprzemiennie występujące po sobie tryby. W każdym przypadku należy właściwie je dobrać bo tylko na nich będzie opierać się przeżycie organizmu.\n\nWłaściwości innych trybów będą przenoszone z pokolenia na pokolenie, nawet, jeśli całkowicie nie będą brały udziału w życiu organizmu. Jeśli gdzieś w kodzie genetycznym zakodowana jest jakaś przydatna informacja, to istnieje szansa, że przez mutacje, organizm w końcu do nich dotrze. Podobne zjawisko, związane z intronami (częściami genomu, które nie kodują niczego) występuje naturalnie w różnych organizmach.</string> <string name="tip_title_child_2_mode">Opcja: Potomek 1, Tryb</string> <string name="tip_child_2_mode">Dzięki tej opcji można wybrać jaki tryb będzie miała po podziale komórka potomna 2.\n\nKażda komórka może mieć jeden z 40 różnych trybów, którym można nadać odpowiednie właściwości.\n\nJeśli twoja komórka w trybie 1 dzieli się na dwie komórki trybu 1, to wszystkie twoje komórki zawsze pozostaną w tym jednym trybie. Jeśli twoja komórka o trybie 1 dzieli się na tryb 2 i 2, które później dzielą się na 1 i 1, to organizm będzie miał tylko dwa, naprzemiennie występujące po sobie tryby. W każdym przypadku należy właściwie je dobrać bo tylko na nich będzie opierać się przeżycie organizmu.\n\nWłaściwości innych trybów będą przenoszone z pokolenia na pokolenie, nawet, jeśli całkowicie nie będą brały udziału w życiu organizmu. Jeśli gdzieś w kodzie genetycznym zakodowana jest jakaś przydatna informacja, to istnieje szansa, że przez mutacje, organizm w końcu do nich dotrze. Podobne zjawisko, związane z intronami (częściami genomu, które nie kodują niczego) występuje naturalnie w różnych organizmach.</string> <string name="tip_muscle_contraction">Cytoszkielet Miocytu kurczy się i przyciąga on do siebie komórki połączone z nim adhezyną z przodu i z tyłu.</string> <string name="tip_muscle_bending">Cytoszkielet Miocytu wygina się, przesuwając komórki bezpośrednio z nim połączone na prawo i lewo.</string> <string name="tip_muscle_lift">Cytoszkielet Miocytu rozciąga się, podnosząc komórki połączone z nim adhezyną z przodu albo z tyłu i zmniejsza ich tarcie względem substratu.</string> <string name="tip_stem_mode1">Jeśli wartość sygnału w ścieżce 1 jest powyżej 0.5 to Morfocyt zmieni swój tryb na określony tą opcją.</string> <string name="tip_stem_mode2">Jeśli wartość sygnału w ścieżce 2 jest powyżej 0.5 to Morfocyt zmieni swój tryb na określony tą opcją.</string> <string name="tip_stem_signal1">Jeśli ten sygnał wynosi więcej niż 0.5, to Morfocyt zmieni swój tryb na inny, określony dla ścieżki 1.</string> <string name="tip_stem_signal2">Jeśli ten sygnał wynosi więcej niż 0.5, to Morfocyt zmieni swój tryb na inny, określony dla ścieżki 2.</string> <string name="tip_secrocyte">Ta opcja określa jaka substancja ma być wydzielana.\n\nZapach pożywiania/Otłuszczonego pożywienia/Aktywator światłoczułego sensora/Aktywator sensora krawędzi działają na Sensocyty i Stereocyty w taki sam sposób jak naturalne czynniki, które symulują. W odpowiednich warunkach mogą działać nawet intensywniej od naturalnych czynników.\n\nCyjanowodór (HCN) zatruwa i zabija niechronione komórki przez dotyk.\n\nLipaza rozkłada lipidy w otłuszczonym pożywieniu, co umożliwia ich pochłonięcie przez Fagocyty. Lipaza uszkadza również komórki, przez rozkład ich błony komórkowej. Uszkodzeniu nie podlegają tylko Keratynocyty.\n\nProteaza rozpuszcza połączenia adhezynowe, jeśli Sekrecyt ją wytwarzający dotyka jednocześnie obu połączonych komórek.\n\nSubstancje sygnałowe dyfundują do komórek przez dotyk. Znaki \"-\" oznaczają inhibitor danej substancji.</string> <string name="tip_type_selector">Wybór substancji</string> <string name="ge_smell_output_tip">Ta opcja służy do określenia substancji sygnałowej, która wydzielana jest podczas aktywacji sensora.</string> <string name="ge_smell_output_amount_tip">Ta opcja określa ilość wydzielanej substancji sygnałowej.</string> <string name="ge_smell_red_tip">Przy wyczuwaniu komórek o określonej barwie, ta opcja określa natężenie czerwieni w danym kolorze.</string> <string name="ge_smell_green_tip">Przy wyczuwaniu komórek o określonej barwie, ta opcja określa natężenie zieleni w danym kolorze.</string> <string name="ge_smell_blue_tip">Przy wyczuwaniu komórek o określonej barwie, ta opcja określa natężenie niebieskiego w danym kolorze.</string> <string name="ge_smell_threshold_tip">Podczas wyczuwania komórek o określonym kolorze ta opcja określa jak bardzo może się on różnić od wartości ustalonych powyżej.</string> <string name="ge_neuro_output_tip_1">"Ta opcja określa jaka substancja ma być wydzielana w "</string> <string name="ge_neuro_output_tip_2">" ścieżce sygnałowej."</string> <string name="ge_neuro_output_amount_tip_1">"Ta opcja określa ilość substancji wydzielanej w "</string> <string name="ge_neuro_output_amount_tip_2">" ścieżce sygnałowej."</string> <string name="ge_smell_type_tip">Ta opcja jest odpowiedzialna za bodziec na jaki reaguje ta komórka.</string> <!--These texts are shown when pressing the ... button in genome editor--> <string name="val_dialog_signal_substance_dependence">Opcje sygnalizacji</string> <string name="signal_val_dialog_linear">a × stężenie + b</string> <string name="signal_val_dialog_heaviside"><![CDATA[a, jeśli stężenie < c\nb, jeśli stężenie ≥ c]]></string> <string name="signal_val_dialog_value">Wartość</string> <string name="signal_val_dialog_a_variable">a</string> <string name="signal_val_dialog_b_variable">b</string> <string name="signal_val_dialog_c_variable">c</string> <!--These 7 were previously missed by petter: :( --> <string name="signal_val_dialog_fixed_value">Stała wartość:</string> <string name="signal_val_dialog_use_signal">Wartość zmienna, zależna:</string> <string name="signal_val_dialog_substance">Substancja/Czynnik:</string> <string name="signal_val_dialog_value_equals">Wartość =</string> <string name="signal_val_dialog_a">a:</string> <string name="signal_val_dialog_b">b:</string> <string name="signal_val_dialog_c">c:</string> <!--Oscillator preset strings--> <string name="osc_preset_title">Oscylacja</string> <string name="osc_preset_tip">Oscylator ustawia ścieżki sygnałowe w taki sposób, żeby wzajemne stężenia dwóch substancji sygnałowych okresowo wzrastały i malały.</string> <string name="osc_preset_adhesin_connections">" -połączenia adhezynowe"</string> <string name="osc_preset_channels">"Oscylacja ścieżki "</string> <string name="osc_preset_to">do</string> <string name="oscillator_preset_period">Okres oscylacji</string> <string name="gene_edit_default_genome">Wczytaj genom domyślny</string> <string name="settings_music">Muzyka</string> <string name="smell_light">Światło</string> <string name="substrate_aging">Starzenie się komórek</string> <string name="substrate_nutrient_lump">Zbrylanie substancji odżywczych</string> <string name="substrate_nutrient_lump_size">Wielkość grudek</string> <string name="secrete_protease">Proteaza</string> <string name="val_dep_nitro_reserve"><![CDATA[Zapas NH<sub><small>3</small></sub> [0-1]]]></string> <string name="val_dep_connected">Ilość połączeń adhezynowych #</string> <string name="val_dep_mass">Masa komórki</string> <string name="val_dep_age">Wiek komórki</string> <string name="signal_substance_unit">μmol/l</string> <string name="secrete_type_lipase">Lipaza</string> <string name="unlocks_before_feature">Odblokowuje</string> <string name="save_plate">Zapisz substrat</string> <string name="smell_velocity">Prędkość</string> <string name="smell_wall">Krawędź szalki</string> <string name="tool_cell">Mikropipeta</string> <string name="tool_move">Pinceta</string> <string name="tool_add">Odżywianie</string> <string name="tool_remove">Usuwanie komórek</string> <string name="tool_info">Diagnostyka komórkowa</string> <string name="string_setting_show_gt">Pokazuj typy komórek</string> <string name="string_setting_show_gt_summary">Gdy ta opcja jest włączona, w edytorze genetycznym skróty typów komórek będą wyświetlane przy ich trybach.</string> <string name="nutrient_coating">Otłuszczenie substancji odżywczych</string> <string name="smell_type_coated_food">Otłuszczone pożywienie</string> <string name="secrete_wall">Aktywator sensora krawędzi szalki</string> <string name="secrete_light">Aktywator światłoczułego sensora</string> <string name="secrete_coated_food">Zapach otłuszczonego pożywienia</string> <string name="dialog_reload_title">Restart substratu</string> <string name="dialog_button_reload">Restart</string> <string name="donations_made">Donacja:</string> <string name="gene_editor_load_default_to_mode">Zresetuj tryb </string> <string name="gene_editor_copy_to_mode">Kopiuj tryb </string> <string name="gene_editor_copy_to_mode2">do trybu</string> <string name="gene_editor_cytoskeleton">Cytoszkielet</string> <string name="gene_editor_cytoskeleton_tip">Cytoszkielet pomaga komórce w utrzymaniu jej kształtu podczas nacisku. Do wytworzenia sztywniejszego szkieletu potrzebne jest więcej substancji odżywczych, ale komórka jest wtedy wytrzymalsza mechanicznie.</string> <string name="gene_editor_adhesin_length">Długość połączenia adhezynowego</string> <string name="gene_editor_adhesin_length_tip">Wydłużenie połączenia adhezynowego utrzymuje komórki potomne dalej od siebie. Pozwala to, aby inne komórki mogły wciskać się pomiędzy dwie, połączone komórki i nie przerywały połączenia między nimi.</string> <string name="gene_editor_max_connections">Maksymalna ilość połączeń</string> <string name="gene_editor_max_connections_tip">Komórka nie będzie się dzielić, jeśli jest już połączona z taką, lub większą ilością komórek.</string> <string name="gene_editor_comp_mode">Tryb kompatybilny</string> <string name="gene_editor_comp_mode_tip">Błony komórkowe dwóch Gamet będą bardziej podatne na zlanie się ze sobą, gdy obie Gamety będą ze sobą kompatybilne.</string> <string name="gene_editor_mode_after_fert">Tryb po zapłodnieniu</string> <string name="gene_editor_mode_after_fert_tip">Jeśli ta Gameta jest przy zapłodnieniu większa od drugiej, to zygota będzie miała tryb wybrany w tej opcji.</string> <string name="gene_editor_telomeres">Telomery po zapłodnieniu</string> <string name="gene_editor_telomeres_tip">Każdy podział komórkowy skraca telomery. Komórka, u której ilość telomerów wynosi 0, umiera. Liczba telomerów resetuje się w momencie połączenia dwóch Gamet.</string> <string name="gene_editor_cilio_left_speed">Szybkość rzęsek po lewej stronie</string> <string name="gene_editor_cilio_left_speed_tip">Opcja ta określa jak szybko obiekty, które zetkną się z rzęskami po lewej stronie komórki będą przez nie przesuwane.</string> <string name="gene_editor_cilio_right_speed">Szybkość rzęsek po prawej stronie</string> <string name="gene_editor_cilio_right_speed_tip">Opcja ta określa jak szybko obiekty, które zetkną się z rzęskami po prawej stronie komórki będą przez nie przesuwane</string> <string name="unlock_feature_more_params">więcej parametrów substratu.</string> <string name="unlock_feature_more_genome_params">więcej parametrów genomowych.</string> <string name="unlock_feature_more_programmable_params">programowalne parametry genowe.</string> <string name="popup_title_study_challenge_sub">Przeanalizować substrat?</string> <string name="popup_text_study_challenge_sub">Czy chcesz utworzyć kopię substratu w laboratorium, w celu dalszego eksperymentowania?</string> <string name="popup_title_need_help">Potrzebna pomoc?</string> <string name="popup_text_need_help"><![CDATA[Masz trudności z poradzeniem sobie z wyzwaniem? Pomoc:<br><br>]]></string> <string name="popup_title_select_tool">Wybierz narzędzie</string> <string name="substrate_action_reload">Restart</string> <string name="substrate_action_sterilize">Sterylizacja</string> <string name="logging_simulation_note_1">Raportowanie parametrów symulacji (</string> <string name="logging_simulation_note_2">) do:</string> <string name="cell_info_select">Wybierz komórkę…</string> <string name="cell_info_age">Wiek: %.2f h</string> <string name="cell_info_mass">Masa: %.2f ng</string> <string name="cell_info_diameter">Średnica: %.1f μm</string> <string name="cell_info_nitro">Zapasy związków azotowych: %.0f%%</string> <string name="cell_info_toxins">Toksyny: %.2f</string> <string name="cell_info_injury">Obrażenia: %.0f%%</string> <string name="cell_info_lift">Podniesienie: %.2f</string> <string name="cell_info_active_mode">Aktywny tryb:</string> <string name="cell_info_type">Typ:</string> <string name="cell_info_mirrored">Lustrzane odbicie:</string> <string name="cell_info_tag">Oznaczenie:</string> <string name="cell_info_tag_user">Komórka użytkownika</string> <string name="cell_info_tag_challenge">Komórka eksperymentalna</string> <string name="cell_info_tag_contaminate">Komórka naturalna</string> <string name="cell_info_tag_infected_user">Zainfekowana komórka użytkownika</string> <string name="cell_info_tag_infected_challenge">Zainfekowana komórka eksperymentalna</string> <string name="cell_info_tag_infected_contaminate">Zainfekowana komórka naturalna</string> <string name="cell_info_tag_hybrid">Hybryda</string> <string name="cell_info_mutations">Mutacje:</string> <string name="cell_info_telomeres">Telomery:</string> <string name="cell_info_density">Gęstość:</string> <string name="cell_info_swim_force"><![CDATA[Siła pływania: %.2f×10<sup><small>-21</small></sup> N]]></string> <string name="cell_info_speed"><![CDATA[<br>Szybkość: %.0f μm/h]]></string> <string name="value_true">Tak</string> <string name="value_false">Nie</string> <string name="cell_info_lipids"><![CDATA[Lipidy (masa w przeliczeniu): %.2f ng<br>]]></string> <string name="cell_info_S_production">Produkcja: %.1f</string> <string name="toast_cell_type_limit_violation">Genom nie spełnia wymagań dotyczących ograniczenia typów komórek. Sprawdź warunki niezbędne do ukończenia wyzwania.</string> <string-array name="level_strings"> <!--tuto1--> <item>Samouczek I</item> <item>Wprowadzenie do obsługi Mikroskopu</item> <item></item> <item></item> <!--tuto2--> <item>Samouczek II</item> <item>Wprowadzenie do Edytora Genetycznego</item> <item></item> <item></item> <!--1--> <item>Glony</item> <item>Użyj edytora genetycznego i stwórz gatunek, który przetrwa w tym środowisku.\n \nGdy skończysz edytowanie genomu, po prostu wprowadź swoją komórkę pod mikroskop i zwiększ temperaturę substratu. \nAby ukończyć to wyzwanie, potrzebne jest 100 komórek.</item> <item>Zwykła, domyślna komórka powinna wystarczyć do ukończenia wyzwania. Wszystkie komórki potrzebują energii. Fotocyty pobierają ją ze światła, na drodze fotosyntezy.\n \nW tym wyzwaniu światło pada na górną część substratu.</item> <item>Wprowadź komórki na jasną część u góry substratu i zwiększ temperaturę do poziomu obserwacji.</item> <!--2--> <item>Glony II</item> <item>Tym razem celem jest stworzenie gatunku, który będzie mógł osiągnąć liczbę 150 komórek. Substrat identyczny z poprzednim.\n \nTo wyzwanie (jak i wiele innych) nie jest potrzebne do osiągnięcia dalszego postępu w grze. Możesz je sobie opuścić i wrócić do nich, kiedy uznasz, że jesteś gotowy.</item> <item>Mniejsze komórki mogą występować w większej ilości. Opcja \"Masa podziału\" może okazać się przydatna.</item> <item></item> <!--4--> <item>Glony III</item> <item>Ten substrat ma znacznie mniejszą lepkość od poprzedniego. Czy uda ci się stworzyć gatunek, który sobie z tym poradzi?</item> <item>Przydatną opcją edytora genetycznego jest \"Wytwarzaj adhezynę\".</item> <item></item> <!--3--> <item>Makrofagi</item> <item>Odblokowałeś nowy typ komórki- Fagocyt. Pobiera on energię z substancji odżywczych, rozsianych losowo po całym substracie. Mają one postać małych, brązowych kropek. Mogłeś je już wcześniej zauważyć, bo pojawiają się również, gdy komórka umiera. Fagocyt rośnie przez ich wchłanianie.\n \nTen substrat nie ma dostępu do światła, ale substancje odżywcze występują tu w dużej ilości. Spróbuj stworzyć gatunek, który osiągnie liczbę 300 komórek.</item> <item>Po prostu umieść kilka Fagocytów w substracie i poczekaj. Po chwili powinno być ich wystarczająco dużo.</item> <item></item> <!--3.2--> <item>Makrofagi II</item> <item>Czy jesteś w stanie osiągnąć 600 komórek w substracie identycznym do poprzedniego?\n \nObecnie masz już dostęp do Flagellocytów, ale w tym wyzwaniu nadal obowiązują cię ograniczenia z poprzedniego. Będziesz musiał poradzić sobie w inny sposób.\n \nZawsze możesz pominąć to wyzwanie i przejść od razu do wyzwania 9, gdzie możesz już używać Flagellocytów.</item> <item>Opcje \"Kąt podziału\" i \"Masa podziału\" mogą okazać się przydatne. Komórki namnażają się efektywniej, gdy nie są ustawione w jednej linii.</item> <item></item> <!--3.3--> <item>Kolory</item> <item>W tym wyzwaniu masz 100 godzin, by uzyskać dokładnie 5 komórek czerwonych i 5 żółtych. Niestety nie możesz wprowadzać do substratu żadnych nowych komórek. Masz jednak dostęp do nowego narzędzia, pozwalającego na odżywianie wybranych komórek. Najczęściej osiągają one wtedy masę potrzebną do podziału.\n \nCzy uda ci się zgadnąć, które komórki należy odżywić, aby osiągnąć wymaganą ilość komórek każdego koloru?</item> <item></item> <item></item> <!--3.4--> <item>Hodowla</item> <item>Nasz oddział terenowy odkrył pewną piękną, czerwoną komórkę z wyjątkowymi walorami odżywczymi. Jesteśmy pewni, że możemy jej użyć do produkcji żywności. Niestety, odkąd wprowadzono pewne regulacje dotyczące GMO, nie możemy w niej dokonywać żadnych zmian, ani sztucznie jej zsyntetyzować. \nMoże uda ci się uzyskać więcej tych komórek za pomocą mniej inwazyjnych metod?</item> <item>Użyj pincety, by umieścić pożądaną komórkę w bardziej odpowiednim dla niej miejscu.</item> <item></item> <!--3.5--> <item>Koegzystencja</item> <item>Czy przez 50 godzin uda ci się utrzymać przy życiu przynajmniej 400 komórek?</item> <item>Będziesz musiał sprawić, by twoja komórka pierwotna dzieliła się na różne tryby, mające inne funkcje.</item> <item></item> <!--tuto3--> <item>Samouczek III</item> <item>Wprowadzenie do Projektowania Genetycznego</item> <item></item> <item></item> <!--5--> <item>Makrofagi III</item> <item>Wypróbujmy teraz naszą nową komórkę. Flagellocyt nie może pobierać energii z otoczenia, ale potrafi pływać! Zauważ, że Flagellocyt natychmiastowo umiera, gdy jego wić jest połączona adhezyną z inną komórką.\n \nLepkość substratu jest większa niż poprzednio. Czy mimo to uda ci się uzyskać 420 komórek?</item> <item>Twój organizm będzie potrzebował trzech różnych trybów.\n \nZaznaczenie opcji \"Zapełnij losowymi komórkami\" podczas przeprowadzania eksperymentów i oglądanie przebiegu ewolucji może podsunąć ci pomysł na wykonanie tego wyzwania.</item> <item>Niech tryb T1 dzieli się na T2 i T3. \nNiech tryb T3 dzieli się na T3 i T1. \nNiech tryby T1 i T3 będą Fagocytami, a T2 Flagellocytem. \nZaznacz \"Wytwarzaj adhezynę\" dla trybu T1.\n \nTo wyzwanie można ukończyć na wiele różnych sposobów. To tylko jeden z nich.</item> <!--5.5--> <item>Makrofagi IV</item> <item>Ten substrat jest znacznie mniej przyjazny niż poprzedni. Czy mimo to, uda ci się uzyskać 300 komórek?\n \nTo wyzwanie wymaga optymalizacji twojego pływaka. Jeśli nie możesz sobie z tym poradzić, spróbuj później. Nie wszystkie wyzwania są niezbędne dla dalszego postępu w grze.</item> <item></item> <item></item> <!--6--> <item>Słońce</item> <item>Tym razem źródło światła porusza się dookoła substratu, imitując ruch słońca. Twoim zadaniem jest stworzenie gatunku, który osiągnie limit 130 komórek.</item> <item>Powinieneś stworzyć komórkę, która pływa dookoła substratu, podążając za światłem. Może wystarczy nieco zmodyfikować genom organizmu z wyzwania \"Makrofagi III\"?</item> <item></item> <!--6.3--> <item>Padlinożerca</item> <item>Jedynym źródłem energii na tym substracie jest światło. Czy mimo to, uda ci się stworzyć gatunek, który utrzyma się w tym środowisku? Tym razem nie masz do dyspozycji genów Fotocyta.</item> <item>Gdy istniejące obecnie Fotocyty obumierają, zostawiają po sobie małą ilość związków odżywczych. Mogą się nimi karmić Fagocyty.</item> <item></item> <!--6.5--> <item>Nasiona</item> <item>Nowy typ komórki jest dostępny. Lipocyt magazynuje energię chemiczną w postaci tłuszczów. Przez to jest w stanie pomieścić więcej energii niż inne komórki. Oprócz tego, sama komórka Lipocyta pobiera na własny użytek wyjątkowo małe ilości substancji odżywczych.\n \nTen substrat nie zawiera absolutnie żadnego źródła energii. Czy mimo to, uda ci się w ciągu 50 godzin utrzymać przy życiu 16 komórek?</item> <item>Wprowadź do substratu Lipocyta z dość małą masą podziałową i poczekaj chwilę.</item> <item></item> <!--7--> <item>Słońce II</item> <item>Źródło światła porusza się teraz szybciej. Twoim celem jest uzyskanie 500 komórek.</item> <item>Twoje komórki nie potrafią pływać na tyle szybko, by dogonić źródło światła. Zamiast tego mogą magazynować energię, by przetrwać okres ciemności.</item> <item>Stwórz długi organizm, składający się z Fotocytów i Lipocytów. Oto jeden ze sposobów:\n \nTryb T1: Fotocyt, podział na T2 i T3 \nTryb T2: Lipocyt, bez podziałów \nTryb T3: Fotocyt, podział na T1 i T1\n \nZaznacz \"Wytwarzaj adhezynę\" dla wszystkich trybów.</item> <!--8--> <item>Makrofagi V</item> <item>W tym wyzwaniu komórki umierają, gdy dotrą do brzegu substratu. Czy jesteś w stanie utrzymać liczebność 150 komórek przez 100 godzin?</item> <item>Masz problemy z ukończeniem niektórych wyzwań? Pozwól działać ewolucji! Wejdź w \"Eksperymenty"\ i wybierz nową szalkę. Spróbuj przygotować substrat podobny do tego w wyzwaniu \"Makrofagi III\" i wprowadź organizm, który potrafi przeżyć w danych warunkach.\n \Gdy nagromadzi się już dużo komórek, włącz opcję \"Zabijaj komórki na krawędzi\" i ustaw promieniowanie na odrobinę powyżej 0. Po chwili, niektóre komórki zaczną mutować, a po pewnym czasie będzie ich więcej niż poprzednio. Obserwując zachowanie zmutowanych komórek będziesz w stanie stworzyć organizm, który poradzi sobie z wyzwaniem!</item> <item></item> <!--9--> <item>Dziesiątkowanie</item> <item>Nasz oddział badawczy odkrył nowy typ komórki, który należy poddać wnikliwym testom. Destrocyt wysysa substancje odżywcze z innych komórek przez dotyk. Czy uda ci się zmniejszyć ilość już obecnych komórek tak, by nie przekraczała 300?</item> <item></item> <item></item> <!--9.5--> <item>Hodowla II</item> <item>Nasza mikropipeta jest zepsuta i nie możemy w tej chwili wprowadzać do substratu żadnych nowych komórek. Czy uda ci się mimo to uzyskać 100 czerwonych komórek?</item> <item>Do substratu wprowadzono trochę mutagenu. Dzięki niemu komórki mogą mutować i zmieniać swój kolor.</item> <item></item> <!--10--> <item>Zakażenie</item> <item>Wstawiłeś pewną próbkę do inkubatora na kilka tygodni i zapomniałeś o niej. Teraz znajduje się w niej nieznany gatunek, który wyjątkowo szybko rozmnaża się za pomocą wytrzymałych zarodników i zaraża pozostałe próbki. Czy jesteś w stanie wymyślić sposób na pozbycie się jego zarodników?</item> <item>Edytor genetyczny będzie potrzebny tylko w niewielkim stopniu.</item> <item></item> <!--11--> <item>Przeciwwaga</item> <item>Twoi współpracownicy odkryli nowy rodzaj komórek. Są one odporne na działanie Destrocytów. Keratynocyt jest w stanie ochronić siebie i komórki bezpośrednio do niego przyczepione przed innymi komórkami.\n \nCzy jesteś w stanie stworzyć organizm, który będzie mógł przetrwać w tym ekosystemie? Wymagane jest co najmniej 420 komórek.</item> <item>Stwórz pływaka, który składa się z trzech komórek. Keratynocyta na środku, Fagocyta na przodzie i Flagellocyta z tyłu.</item> <item>Niech T1 dzieli się na tryby T2 i T3. To jest podstawowy pływak. \nNiech T3 dzieli się na T4 i T5. To już odporny pływak. \nNiech T5 dzieli się na T5 i T1. Teraz będzie w stanie się rozmnażać. \nNiech tryby T1, T3 i T5 będą Fagocytami, tryb T2 będzie Flagellocytem i na koniec tryb T4 Keratynocytem. \nZaznacz \"Wytwarzaj adhezynę\" dla trybów T1 T3.\n \nJest to tylko jedna z wielu możliwości wykonania tego wyzwania. </item> <!--12--> <item>Przejęcie</item> <item>Pozbądź się wszystkich czerwonych komórek! Twoje komórki muszą przetrwać co najmniej 30 godzin od zabicia ostatniej czerwonej, by mieć pewność, że zdane na siebie są w stanie przeżyć.\n\nTo wyzwanie musi być ukończone w ciągu 220 godzin.</item> <item></item> <item></item> <!--13--> <item>Pływanie</item> <item>Nowa komórka jest już dostępna. Bojocyt zawiera pewien rodzaj pęcherza, wodniczki, która pozwala mu regulować swoją gęstość. Spróbuj wprowadzić do substratu gatunek, który będzie w stanie przetrwać. Szalka jest ułożona na boku, więc wszystkie komórki będą powoli opadać na dno. Wymagane jest co najmniej 350 komórek, by mieć pewność, że gatunek jest w stanie żyć i rozmnażać się w tych niesprzyjających warunkach.</item> <item>Musisz zmniejszyć ciężar Bojocyta, by mógł się unosić w substracie.</item> <item></item> <!--14--> <item>Pływanie II</item> <item>Teraz substrat jest nadal ułożony na boku, ale jego gęstość jest bliska gęstości komórek. Czy jesteś w stanie sobie z tym poradzić i stworzyć gatunek, który osiągnie 400 komórek bez użycia Flagellocytów?</item> <item></item> <item></item> <!--14.5--> <item>Pasożyt</item> <item>Gęstość tego substratu nie jest stała i prowadzi do gromadzenia się komórek w centrum szalki.\n \nPewnemu gatunkowi udaje się już tutaj przetrwać. Czy uda ci się dodać kolejny, który utrzyma się w tym substracie przynajmniej przez 500 godzin? </item> <item></item> <item></item> <!--15--> <item>Sterylizacja</item> <item>Musisz zabić wszystkie komórki obecne pod mikroskopem, ale właśnie skończył się płyn sterylizujący. Trzeba wymyślić coś innego...</item> <item></item> <item></item> <!--15.5--> <item>Kocioł</item> <item>Czy uda ci się stworzyć organizm, który szybko przejmie kontrolę nad tym zatłoczonym substratem?</item> <item></item> <item></item> <!--16--> <item>Śliskie Nachylenie</item> <item>W tym substracie lepkość jest wyjątkowo słaba. Czy jesteś w stanie stworzyć organizm, który poradzi sobie w tych trudnych warunkach?</item> <item>Spróbuj stworzyć organizm, który utrzyma się w oświetlonej części dzięki Lepocytom.</item> <item></item> <!--17--> <item>Sterylizacja II</item> <item>Jakiś rodzaj robakowatego organizmu przyczepił się do brzegu szalki. Musimy się go pozbyć, bo potrzebujemy tego substratu do naszego kolejnego eksperymentu.</item> <item></item> <item></item> <!--17.5--> <item>Mech IVF</item> <item>W ramach programu krzyżowego zapładniania mszaków, uzyskaliśmy od odpowiednich gatunków komórkę jajową i specyficzny plemnik. Teraz musimy je połączyć.\n \nPlemnik jest w stanie unikać czarnych komórek, ale niestety nie wyczuwa obecności czerwonych. Czy uda ci się doprowadzić go do komórki jajowej?</item> <item></item> <item></item> <!--18.5--> <item>Pływanie III</item> <item>Czy jesteś w stanie odkryć co to za substrat i sprawić, by mogło na nim przeżyć 450 komórek?</item> <item></item> <item></item> <!--19--> <item>Uporczywe Warunki</item> <item>Ten substrat pozbawiony jest związków azotowych. Odkryliśmy jednak nową komórkę. Nitrocyt jest w stanie wiązać azot atmosferyczny. Komórki bezpośrednio z nim połączone, będą otrzymywały pewną dawkę związków azotowych. Każda komórka jest w stanie przechować znaczne ilości azotu, więc nie wszystkie potrzebują bezpośredniego połączenia z Nitrocytem. Komórki nie zużywają bezpośrednio azotu, ale rozdzielają go między komórki potomne podczas podziału. W ten sposób ilość azotu ulega stopniowej redukcji podczas kolejnych podziałów. Gdy związków azotowych zabraknie do podziału, komórka po prostu przestanie się dzielić.\n \nSpróbuj stworzyć gatunek, który będzie w stanie osiągnąć liczbę 200 komórek w tych warunkach.</item> <item></item> <item></item> <!--20--> <item>Uporczywe Warunki II</item> <item>Tym razem bez światła. Czy uda ci się uzyskać 400 komórek?</item> <item></item> <item></item> <!--18.2--> <item>Symbioza</item> <item>Większość roślin z rodziny motylkowatych żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, które żyją w ich systemach korzeniowych. Bakterie dostarczają roślinom niezbędnych związków azotowych, a rośliny oddają bakteriom część swoich substancji odżywczych. Jest to wyjątkowo ciekawy i piękny przykład mutualizmu- symbiozy tak ścisłej, że prawie niemożliwej do rozerwania\n \nW substracie znajdują się bardzo małe rośliny z rodziny motylkowatych. Niestety, ich bakterie brodawkowe zostały zniszczone przez wyjątkowo złośliwy szczep bakteriofagów- wirusów atakujących bakterie. Bez dostępu do związków azotowych rośliny nie są w stanie rosnąć prawidłowo.\n \nCzy jesteś w stanie stworzyć organizm, który przejmie rolę bakterii brodawkowych?</item> <item>Lepocyty są w stanie wytworzyć nowe połączenia adhezynowe, przez które mogą przekazywać związki azotowe.</item> <item></item> <!--21--> <item>Śliskie Nachylenie II</item> <item>Czy uda ci się uzyskać 700 komórek w tym specyficznym substracie?</item> <item></item> <item></item> <!--22--> <item>Infekcja</item> <item>Wirocyt to komórka zaatakowana wirusem. Każda komórka, która wejdzie w bezpośredni kontakt z Wirocytem, ryzykuje zarażeniem. Wyjątek stanowi Keratynocyt, lub komórka bezpośrednio z nim połączona. Podczas kontaktu, część genomu Wirocyta zostaje przeniesiona i wszczepiona w odpowiednie miejsce w genomie komórki ofiary. W podobny sposób wirusy działają w naturze.\n \nDzięki opcji \"Tryb kopiowany przez wirusa\", można określić trybu genomu Wirocyta, który ma być wklejony do organizmu ofiary. Kopiowane są nie tylko geny jednego trybu, ale też geny dwóch kolejnych pokoleń, zatem największa ilość wszczepionych do komórki ofiary trybów to 1+2+4.\n \nDzięki wirusom powinieneś łatwo zabić wszystkie komórki obecne na substracie.</item> <item>Zanim zabierzesz się do pracy nad Wirocytem, zaznacz docelową komórkę spod mikroskopu, wczytaj ją do edytora genetycznego i przestudiuj budowę jej genomu.</item> <item></item> <!--22.5--> <item>Labirynt</item> <item>Nasz wydział do spraw popularyzacji nauki zaproponował ostatnio stworzenie najmniejszego labiryntu na świecie. Projekt jest już w końcowym etapie rozwoju.\n \nZostało jedynie sprawdzenie, czy wszystko działa jak powinno. Czy podejmiesz się tego zadania?</item> <item></item> <item></item> <!--23--> <item>Infekcja II</item> <item>Wirusy często ewoluują, by dostosować się do zarażania jednej, konkretnej ofiary. Czy uda ci się stworzyć wirusa, który zabije wszystkie komórki obecne w substracie?</item> <item>Wczytaj spod mikroskopu genom komórek żyjących w substracie i zapoznaj się z nim, zanim zabierzesz się za konfigurowanie Wirocyta.</item> <item></item> <!--23.5--> <item>Wisusy Niekomutacyjne</item> <item>Kolejność infekcji jest ważna gdy różne wirusy nadpisują te same tryby w genomie.\n \nTe Wirocyty zostały zaprogramowane w taki sposób, by w pewnej konfiguracji stymulować wzrost Lipocyta do pełnego organizmu. Ich kolejność niestety została pomieszana. Tobie pozostaje odkrycie właściwej kombinacji.</item> <item>W głównym menu Cell Lab istnieje opcja \"Pokazuj typy komórek\". Może się okazać przydatna przy analizowaniu złożonych genomów.</item> <item></item> <!--25--> <item>Infekcja III</item> <item>Twoim celem ponownie jest wyeliminowanie wszystkich komórek obecnych pod mikroskopem. Tym razem substrat nie zawiera związków azotowych.</item> <item></item> <item></item> <!--26--> <item>Terapia Genowa</item> <item>Metoda terapii genowej jest praktykowana w medycynie, w celu naprawy wadliwych lub brakujących genów, przez wszczepienie nowych, prawidłowych. Zazwyczaj jako wektora używa się wirusów. Specjalnie dostosowany wirus nie czyni krzywdy komórkom, a jedynie wprowadza brakujący gen.\n \nW tym substracie obecne są wyjątkowo brzydkie komórki. W istocie, matka natura zawiodła przy doborze ubarwienia dla Fagocyta i Flagellocyta. Nie mamy obecnie dostępu do genów Flagellocyta, ale chcielibyśmy otrzymać bardziej przyjemne dla oka kolory pływaków. Może za pomocą terapii genowej będziemy w stanie zmienić kolory pływaków tak, by tym razem odpowiadały twoim preferencjom? Spróbuj utrzymać podobną ilość organizmów, jaka występuje obecnie. Muszą przetrwać powyżej 200 godzin.</item> <item></item> <item></item> <!--26.5--> <item>Trawienie</item> <item>Podczas pracy nad ważnym projektem, skończył się zapas substancji odżywczych dla Fagocytów. W akcie desperacji rozdrobniłeś kawałek bekonu, który miał być twoją przekąską na później. Niestety Fagocyty nie potrafiły poradzić sobie z takim rodzajem pokarmu. Tłuszcz zawarty w bekonie okazał się dla nich zbyt ciężkostrawny.\n \nZ podobnym problemem zmagali się ostatnio naukowcy z laboratorium molekularnego. Opracowali jednak Sekrecyty, które potrafią wytwarzać lipazę- enzym pozwalający na rozkład tłuszczów do postaci, z jaką Fagocyty powinny już sobie poradzić.</item> <item></item> <item></item> <!--26.57--> <item>Trawienie II</item> <item>Ten substrat zasiedla specjalnie zaprojektowany organizm o wyjątkowo wydajnej fotosyntezie, który ma być użyty do dalszych badań nad wytwarzaniem biopaliwa.\n \nTwoim zadaniem jest stworzenie organizmu, który byłby w stanie oczyszczać substrat z nadmiaru tłuszczów, pozostawianych przez rozpadające się Lipocyty.</item> <item></item> <item></item> <!--26.6--> <item>Wąskie Gardło</item> <item>Organizmy w tym substracie rozmnażają się płciowo za pomocą Gamet, czyli komórek o zredukowanym o połowę zestawie chromosomów.\n \nPomimo tego, że same Gamety nie potrafią się dzielić, są w stanie łączyć się ze sobą. Powstaje wtedy zygota, która posiada pełen komplet chromosomów i może rozwinąć się w dojrzały organizm. W taki sposób przydatne allele mogą się szybko rozprzestrzenić w populacji.\n \nPopulacja tego substratu odczuwa niestety efekt wąskiego gardła w związku z katastrofą, jaką było przypadkowe wylanie kawy na szalkę. Z jakiegoś powodu zginęły wszystkie osobniki z allelem szybkiego pływania. Czy uda ci się z powrotem wprowadzić go do puli genowej?</item> <item></item> <item></item> <!--26.8--> <item>Adaptacja</item> <item>Eksperymentowałeś właśnie z pływającymi organizmami fotosyntezującymi. Niestety system oświetlenia zaczął się psuć i teraz obraca się zbyt wolno.\n \nTwoje organizmy nie radzą sobie najlepiej w tych warunkach. Prawdopodobnie radziłyby sobie lepiej, gdyby miały jeszcze inny sposób na pobieranie energii.</item> <item></item> <item></item> <!--26.9--> <item>Paleogenetyka</item> <item>W pewnym zakwaszonym jeziorze oddział terenowy naszego zakładu mikrobiologii odkrył pewien pierwotny organizm. Znaleziono też ślady wymarłego, mikroskopijnego drapieżnika który najprawdopodobniej na nim żerował. Aby sprawdzić teorię dotyczącą relacji między nimi, wprowadziliśmy do substratu prostego, sztucznie zmodyfikowanego drapieżnika i oczekiwaliśmy na uaktywnienie się jakiejś reakcji obronnej u badanych organizmów. Niestety nic takiego nie zaszło.\n \nPo dokładnej analizie okazało się, że niedawno w genomie tych organizmów zaszła mutacja. U zmutowanych osobników tryb T3 nie dzielił się na T5 i T6, ale bezpośrednio na T3 i T4. Możliwe, że było to związane z przystosowaniem się do życia w bezpieczniejszych warunkach. Czy uda ci się przywrócić tym organizmom ich stary mechanizm obronny bez wprowadzania obcych genów Keratynocyta?\n \nJeśli uda się uzyskać 500 komórek gatunku eksperymentalnego bez wprowadzania do niego nowych genów, to będzie to ważnym argumentem przemawiającym za tym, że organizmy te mogły w przeszłości chronić się przed drapieżnikami, takimi jak ten, którego znaleziono ślady.</item> <item></item> <item></item> <!--27--> <item>Wyprowadź z Równowagi</item> <item>W tym substracie żyją w harmonii trzy gatunki. Czy potrafisz zniszczyć cały ekosystem?</item> <item></item> <item></item> <!--29--> <item>Utrzymaj Równowagę</item> <item>Dwa gatunki żyją w tym substracie w równowadze. Czy potrafisz dodać trzeci?</item> <item></item> <item></item> <item>Samouczek IV</item> <item>Wprowadzenie do Sygnalizacji Komórkowej</item> <item></item> <item></item> <item>Balony</item> <item>Wprowadzono niedawno szereg praw patentowych, które rzekomo mają pomóc rozwojowi nauki.\n \nNie możemy już użyć organizmu użytego w wyzwaniu \"Pływanie II\" bez płacenia dużych opłat licencyjnych za Bojocyty. Nasz budżet pozwala na użycie tylko jednego trybu z Bojocytem. W takim przypadku nie możemy tworzyć tak samo skutecznych organizmów jak wcześniej.\n \nObniżyliśmy zatem nasze oczekiwania. Wystarczy nam teraz 200 komórek. Spróbuj obejść w jakiś sposób problemy powodowane przez prawo patentowe. Neurocyty mogą okazać się przydatne.</item> <item>Użyj najdłuższego okresu oscylacji w opcjach Neurocyta. Upewnij się, że zaznaczyłeś właściwą ilość połączeń adhezynowych- odpowiednią dla twojego organizmu.</item> <item></item> <item>Tarcie</item> <item>Ten substrat już nieco wysechł. Pływanie nie jest już możliwe. Spróbuj użyć odkrytego niedawno Miocyta, aby stworzyć organizm, który potrafiłby się poruszać w tym nowym środowisku.</item> <item>Opcje cytoszkieletu Miocyta (szczególnie skurcz i rozciągnięcie) będą bardzo przydatne. Możesz przypisać je do różnych ścieżek sygnałowych.</item> <item>Stwórz trzykomórkowy organizm z Miocytem w środku. Dobre ustawienie masy i proporcji podziału jest bardzo istotne.</item> <item>Nerwowy</item> <item>Nasi koledzy z oddziału terenowego znów mogą pochwalić się ciekawym znaleziskiem. Odkryli maleńki organizm, który posiada wyjątkowo zaawansowany mechanizm obronny. Reaguje on na pewien szczególny bodziec.\n \nCzy jesteś w stanie odkryć na jaki bodziec reaguje ten organizm?</item> <item></item> <item></item> <item>Tarcie II</item> <item>Ten substrat jest jeszcze bardziej suchy i nieprzyjazny. Czy pomimo tego, jesteś w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem?</item> <item>Dobrym pomysłem jest stworzenie odrobinę łatwiejszej wersji tego substratu i wykorzystanie ewolucji, aby pomogła ci z tym wyzwaniem. Pozwól jej działać przez noc, a efekty mogą cię zaskoczyć.</item> <item></item> <item>Ograniczone Zasoby</item> <item>Uzyskaliśmy dostęp do dwóch nowych komórek. Sensocyty i Stereocyty mogą wyczuwać jedzenie, komórki i inne czynniki w swoim pobliżu. Sensocyt będzie wytwarzał substancje sygnałowe na podstawie intensywności danego zapachu. Stereocyt będzie wytwarzał ilość substancji adekwatną do gradientu intensywności zapachu po prawej i lewej stronie.\n \nSubstancje odżywcze są teraz bardzo ograniczone. Czy uda ci się wymyślić sposób na dostosowanie organizmów do życia w tych warunkach?\n</item> <item>Użyj Stereocytu i Miocytu, by stworzyć organizm zdolny do lokalizowania jedzenia. Pomyśl nad odpowiednim ustawieniu komórek.</item> <item>Stwórz prostego pływaka, który będzie się dzielić na czterokomórkowy, długi organizm. Flagellocyt-Miocyt-Stereocyt-Fagocyt. Ustaw cytoszkielet Miocyta tak, by wyginał się pod wpływem substancji sygnałowej wytwarzanej przez Sterocyta.\n \nOdpowiednie skalibrowanie odpowiedzi Miocyta jest wyjątkowo ważne i może wymagać kilku prób i eksperymentów.\n \nPozwól Fagocytowi wytwarzanie prostych, dwukomórkowych pływaków. Czasem będą miały na tyle szczęścia, by natrafić na jedzenie i rozwinąć się dalej, do formy czterokomórkowej.\n \nBardzo ważne jest odpowiednie dostosowanie masy podziału i ustawienie połączeń adhezynowych na jak najbardziej stabilne.\n \nTo jest jedynie jedno z wielu możliwych sposobów na ukończenie tego wyzwania.</item> <item>Ograniczone Zasoby II</item> <item>Czy potrafisz stworzyć gatunek, któremu uda się tu przetrwać bez używania Miocytu?</item> <item></item> <item></item> <!--32.6--> <item>Płaska Ziemia</item> <item>Substrat jest wyjątkowo śliski, a szalka nie ma ścianki po bokach, przez co komórki mogą z niej wypaść, gdy dotrą do krawędzi.\n \nCzy mimo to uda ci się uzyskać 300 komórek?</item> <item></item> <item></item> <item>Ograniczone Zasoby III</item> <item>Spróbuj tak zoptymalizować swój organizm, aby uzyskać 600 komórek</item> <item></item> <item></item> <!--32.75--> <item>Trawienie III</item> <item>To wyzwanie jest podobne do Trawienie II, ale tym razem pożywienia jest znacznie mniej.</item> <item></item> <item></item> <!--32.8--> <item>Drapieżnik</item> <item>Czy potrafisz stworzyć drapieżnika, który osiągnie ilość 50 komórek i obniży liczebność już obecnych poniżej 300?</item> <item></item> <item></item> <item>Podstęp</item> <item>Udało się nam ostatnio zsekwencjonować geny Sekrecyta. Jest to komórka działająca jak gruczoł- potrafi wydzielać różne substancje do swojego otoczenia.\n \nCzy potrafisz stworzyć pasożytniczy organizm, który mógłby przeżyć dzięki organizmom obecnym w tym substracie?</item> <item>Dobrym rozwiązaniem okaże się tutaj Lepocyt. Nadanie twojemu organizmowi trochę mobilności również może okazać się przydatne.</item> <item></item> <!--33.2--> <item>Dostawa</item> <item>Czerwony drapieżnik na środku substratu nie jest w stanie sam niczego złapać. Czy potrafisz zaprojektować organizm, który dostarczy mu niezbędnego pokarmu?</item> <item></item> <item></item> <!--33.3--> <item>Poruszenie</item> <item>Ten substrat ma duże zasolenie, niską lepkość i duże kawałki substancji odżywczych. Istny raj dla inteligentnych organizmów. Niestety, tym razem nie możemy używać Flagellocytów.\n \nCzy mimo braku Flagellocytów uda ci się stworzyć organizm, który będzie w stanie przetrwać w tym środowisku? </item> <item>Podział komórkowy przy wyjątkowo nierównej proporcji podziału skutkuje jedynie wyrzuceniem drobnej części masy, zamiast zwiększeniu ilości komórek. W odpowiednich warunkach można to wykorzystać do uzyskania ruchu odrzutowego.</item> <item></item> <item>Eksterminacja</item> <item>Pewien organizm produkujący miny zasiedlił cały substrat. Czy potrafisz pokonać go jego własną bronią i uczynić substrat całkowicie pustym?</item> <item></item> <item></item> <item>Dyskryminacja</item> <item>W tym substracie żyją dwa, podobne gatunki.\nCzy potrafisz całkowicie zniszczyć populację czerwonych komórek bez szkodzenia niebieskim? Po skończonym zadaniu nie pozostaw ani jednej własnej komórki.</item> <item></item> <item></item> <item>Ostrożność</item> <item>Spróbuj przez 100 godzin utrzymać 150 komórek na tym substracie bez wzbudzania reakcji obecnych już komórek. </item> <item></item> <item></item> <item>Ostrożność II</item> <item>Czy uda ci się osiągnąć liczbę 200 komórek własnego gatunku, jednocześnie utrzymując przez 200 godzin niską ilość komórek eksperymentalnych? Tym razem będą się one poruszać.</item> <item></item> <item></item> <item>Nanobot</item> <item>Stworzyliśmy komórkowy model skóry pacjenta, który cierpi na raka skóry.\n Czy uda ci się stworzyć organizm, który pozbędzie się zmodyfikowanych komórek, ale pozostawi resztę \"skóry\" nietkniętą?</item> <item></item> <item></item> <item>Pustynia</item> <item>Ten substrat wysechł już całkowicie i prawie brak w nim substancji odżywczych. Czy mimo to uda ci się utrzymać na nim 200 komórek?</item> <item></item> <item></item> <item>Pustynia II</item> <item>Substrat identyczny z poprzednim, lecz tym razem wymagane jest 600 komórek.</item> <item></item> <item></item> </string-array> <string-array name="tut_title_1"> <item>Witaj w Cell Lab!</item> <item>Zmiana powiększenia</item> <item>Nawigacja</item> <item>Mikropipeta</item> <item>Temperatura</item> <item>Inkubacja</item> <item>Śledzenie komórki</item> <item>Ekstrakcja DNA</item> <item>Ekstrakcja DNA</item> <item>Sterylizacja</item> <item>Gratulacje!</item> </string-array> <string-array name="tut_text_1"> <item>Witaj! Przejdziesz teraz przez dwa samouczki, które zaznajomią cię ze sprzętem laboratoryjnym. Zajęcia dotyczące procedur bezpieczeństwa przełożymy na inny termin.\n \nTen samouczek nauczy cię posługiwać się mikroskopem.\n \nZacznij od przejścia do trybu mikroskopu.</item> <item>Bardzo dobrze!\n \nPrzed chwilą przygotowaliśmy dla ciebie nową szalkę Petriego.\n \nAby przybliżyć obraz, wykonaj odwrotne uszczypnięcie dwoma palcami.\n \nSpróbuj powiększyć obraz do poziomu 300×.</item> <item>Świetnie!\n \nTeraz przesuń obraz w górę, żebyśmy mogli zobaczyć oświetloną część substratu. Powiększ obraz na tyle, żeby jasna część zajmowała cały ekran.\n \nPrzejedź palcem po ekranie, aby przesuwać widok substratu.</item> <item>Świetnie ci idzie!\n \nTen model mikroskopu jest wyposażony w mikromanipulator z mikropipetą. Możesz ich użyć, aby wprowadzić do substratu komórki z edytora genetycznego.\n \nCzy mógłbyś umieścić jedną z naszych ostatnio odkrytych komórek w oświetlonym miejscu na substracie?\n \nWybierz miejsce, w którym chcesz umieścić komórkę.</item> <item>Proste, prawda?\n \nNasz mikroskop posiada też możliwość kontrolowania temperatury substratu. Podkręć temperaturę do poziomu \"Obserwacji\". Komórki mogą się w niej dzielić i poruszać, ale robią to dość wolno.\n \nOpcje dotyczące temperatury substratu znajdują się w menu u góry, po prawej stronie.</item> <item>Powinieneś teraz zauważyć, jak komórki się dzielą. Jeśli nie, spróbuj wprowadzić ich trochę więcej do oświetlonej, górnej części substratu.\n \nTeraz chcemy włączyć inkubację, aby komórki mogły dzielić się szybciej. Po chwili powinny osiągnąć swoją maksymalną ilość.\n \nPodnieś temperaturę do poziomu \"Inkubacji\".</item> <item>Teraz powinieneś mieć całe mnóstwo komórek!\n \nNiestety, w takim natłoku trudno nadążyć za pojedynczą komórką. Nasz mikroskop ma jednak wbudowany naprowadzacz. Oznacza on daną komórkę i kieruje na nią ekran mikroskopu.\n \nUstaw temperaturę z powrotem na \"Obserwację\" i zaznacz dowolną komórkę.</item> <item>Dobrze!\n \nCzasem musimy korzystać z dobrodziejstw natury i pobierać komórki z ich naturalnego środowiska, aby zbadać ich DNA. W tym celu również używamy mikropipety. Spróbujmy pobrać nią jakąś komórkę, która znajduje się na szalce.\n \nWprowadziliśmy trochę mutagenu do substratu, więc niektóre komórki powinny już zacząć mutować. Wybierz jakąś interesującą i zaznacz ją. Wcześniej musisz zamrozić substrat.</item> <item> Nieźle ci idzie. Teraz przejdź do edytora genetycznego. Naciśnij \"Genom\", a następnie \"Wczytaj\".\n \nWybierz opcję \"Pobierz spod mikroskopu\", a odpowiednia aparatura automatycznie pobierze materiał genetyczny zaznaczonej komórki, zsekwencjonuje jej genom i wyśle jego cyfrową wersję do naszego edytora.\n\n</item> <item> Świetnie! Teraz w edytorze genetycznym mamy dostęp do genomu zmutowanej komórki.\n \nTwoje ostatnie zadanie to sterylizacja substratu za pomocą wbudowanego w nasz mikroskop autoklawu. Można to zrobić za pomocą przycisku \"Reset\".\n \nPowodzenia w przyszłości i uważaj, żeby nie wsadzić palców do autoklawu!</item> <item> Właśnie ukończyłeś samouczek dotyczący obsługi mikroskopu. Następny w kolejności jest kurs obsługi edytora genetycznego.\n \nNaciśnij strzałkę w lewo, by zakończyć samouczek.</item> </string-array> <string-array name="tut_title_2"> <item>Witaj!</item> <item>Przegląd</item> <item>Tryby komórek</item> <item>Komórka pierwotna</item> <item>Właściwości opisów</item> <item>Znajdywanie właściwości</item> <item>Komórki potomne</item> <item>Komórki wtórne</item> <item>Zamknięcie kręgu</item> <item>Wprowadzanie komórek pod mikroskop</item> <item>Gratulacje!</item> </string-array> <string-array name="tut_text_2"> <item>Ten samouczek zaznajomi cię z obsługą edytora genetycznego.\n \nZacznij od przejścia do edytora.</item> <item>Dobrze!\n \nNasz edytor składa się z dwóch części: \n\t- Podgląd genomu. \n\t- Edytor trybów\n \nZacznijmy od podglądu. Pokazuje on jak wygląda rozwój twojego organizmu w określonym czasie.\n \nSuwak poniżej ekranu podglądu służy do ustawienia wieku organizmu, który obecnie jest oglądany.\n \nUstaw podgląd na 2.0 h. </item> <item>Dobra robota!\n \nTo chyba wszystko, jeśli chodzi o sam podgląd. Teraz zajmijmy się genetyką!\n \Wszystkie komórki somatyczne jednego organizmu (np. człowieka) posiadają tę samą informację genetyczną. Można jednak zauważyć, że różne komórki, np. mięśniowa i nerwowa zachowują się inaczej, pełnią różne funkcje. W edytorze genetycznym odnosi się to do odpowiednich trybów komórek.\n \nPełny genom każdego organizmu w naszym laboratorium może pomieścić do 40 różnych trybów. Pozwala to na łatwą modyfikację każdego z osobna.\n \nMożesz modyfikować tylko jeden tryb naraz. Aby wybrać odpowiedni tryb do edycji, znajdź jego nazwę na liście \"Edytuj tryb\".\n \nZacznijmy od edycji trybu T5.</item> <item>Wszystkie opcje poniżej to możliwe właściwości trybu T5.\n \nKomórka, którą przed chwilą oglądałeś na podglądzie, była w trybie T1, ponieważ domyślnie ten tryb jest ustawiony jako pierwotny. Oznacza to, że jest on pokazywany jako pierwszy w trybie podglądu, a komórka w tym właśnie trybie zostanie wprowadzona pod mikroskop.\n \nTeraz dokonaj zmiany, by to tryb T5 był komórką pierwotną. Wystarczy nacisnąć okrągły przycisk \"Pierwotna\" podczas edycji trybu T5.</item> <item>Nieźle!\n \nKażdy tryb może mieć wiele właściwości i funkcji. Dużo więcej, niż jesteśmy w stanie omówić w tym samouczku. Oznacza to, że sam będziesz musiał je odkryć i zrozumieć. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, wystarczy, że naciśniesz podkreślony napis towarzyszący danej opcji.\n \nPrzeczytaj teraz właściwość opcji \"Czerwony\". Możliwe, że będziesz musiał zjechać na dół, aby ją zobaczyć.</item> <item>Bardzo dobrze!\n \nPrzeczytaj teraz jeszcze o właściwościach innych, dowolnie wybranych przez ciebie opcji. Gdy skończysz, spraw, by twoje komórki w trybie T5 były całkowicie czerwone.</item> <item>Genialnie!\n \nJeśli będziesz przeciągać suwak wieku komórki w trybie podglądu, to zauważysz, że komórki się dzielą. Przebieg tych podziałów jest wyjątkowo istotny.\n \nBardzo ważne są też tryby dwóch komórek potomnych. Są one oznaczone odpowiednio: \"Potomek 1: tryb\" i \"Potomek 2: tryb\".\n \nZmień je tak, by T5 dzielił się na: \n\t- Potomka 1 o trybie 6. \n\t- Potomka 2 o trybie 7.</item> <item>Bardzo dobrze!\n \nTeraz na podglądzie powinieneś zauważyć dwie, różne od siebie komórki. Jedną T6 i jedną T7.\n \nZwiększ czas podglądu do 4 h.</item> <item>Nieźle!\n \nTeraz na podglądzie powinieneś widzieć 4 komórki. Dwie T6 i dwie T7. Drzewo rodowe powinno wyglądać w ten sposób:\n \n\t\t      5           czas: 0.0 h \n\t\t    /  \\ \n\t\t   6    7        czas: 2.0 h \n\t\t / \\    / \\ \n\t\t6  6  7  7    czas: 4.0 h\n \nTeraz zmieńmy je, by wyglądało tak:\n \n\t\t      5 \n\t\t    /  \\ \n\t\t   6    7 \n\t\t / \\    / \\ \n\t\t5  5  5  5\n \nustawiając \"Potomek 1: tryb=T5\" i \"Potomek 2: tryb=T5\" dla trybów T6 i T7.\n \nPorada: Zamiast zmieniać tryb wyszukując go z listy \"Edytuj tryb\", wystarczy kliknąć odpowiadającą temu trybowi komórkę na podglądzie. </item> <item>Świetnie ci idzie!\n \nTeraz twoja komórka pierwotna- T5 powinna dzielić się na tryby T6 i T7, które następnie będą dzielić się na dwie komórki T5, co zamknie krąg przemian pokoleniowych.\n \nWystarczy teraz, że umieścisz komórkę w jednym z tych trybów pod mikroskopem. W sprzyjających warunkach, przy odpowiednim oświetleniu, zauważysz trzy różne rodzaje komórek.</item> <item>Wyśmienicie!\n \nZakończyłeś właśnie samouczek dotyczący edytowania genetycznego i jesteś już upoważniony do pracy w naszym laboratorium!\n \nPowodzenia w przyszłych pracach badawczych!</item> </string-array> <string-array name="tut_title_3"> <item>Witaj w samouczku dotyczącym projektowania genetycznego!</item> <item>Pierwsze pokolenie</item> <item>Ustawianie typów komórek w pierwszym pokoleniu</item> <item>Hamowanie podziałów komórek</item> <item>Zamknięcie kręgu</item> <item>Zapisanie pracy</item> </string-array> <string-array name="tut_text_3"> <item>Ten samouczek pokaże ci jak stworzyć podstawowy organizm, który porusza się i reprodukuje.\n \nNajpierw przejdź do edytora genetycznego i upewnij się, że T1 to Fagocyt, który ustawiony jest jako komórka pierwotna. Powinien wytwarzać adhezynę. Ustaw czas podglądu na 0.8 h.</item> <item>Bardzo dobrze!\n \nPamiętaj, że możesz nacisnąć nazwę opcji "Wytwarzaj adhezynę", by dowiedzieć się, do czego ona służy.\n \nTeraz powinieneś mieć dwie, połączone, identyczne komórki, które mają tryb T1, tak samo jak komórka pierwotna.\n \n Chcemy, żeby komórka po lewej miała tryb T2, a po prawej T3. \nMożna to zrobić podczas edycji trybu T1: \nUstaw "Potomek 1: tryb" T2 \nUstaw "Potomek 2: tryb" T3</item> <item>Świetnie!\n \nTeraz powinieneś zobaczyć dwie, różne komórki. Jeśli chcesz, możesz zmienić ich kolor za pomocą odpowiednich opcji na dole. \nChcemy teraz, aby komórka po lewej napędzała organizm, a komórka po prawej wytwarzała energię, przez pochłanianie związków odżywczych. \nUpewnij się, że T3 to Fagocyt. \nNastępnie wybierz tryb T2 i zmień jego typ na Flagellocyta. </item> <item>Bardzo dobrze!\n \nWłaśnie stworzyłeś podstawowego pływaka! Możesz sprawdzić jego zachowanie pod mikroskopem.\n \nNiestety nasz organizm nie potrafi się jeszcze właściwie reprodukować. Chcemy, żeby Fagocyt z przodu pływaka dzielił się, wyrzucając komórkę, z której rozwinie się kolejny pływak. \nNie chcemy jednak dopuścić do podziału Flagellocyta. Ustaw jego masę podziału na maksymalną. </item> <item>Świetnie!\n \nTeraz możesz ustawić czas na podglądzie na 2.0 h. \nKomórka, która ma być podstawą kolejnego pływaka powinna być \"potomkiem 2\" trybu T3. Chcemy, aby miała ten sam tryb, co nasza komórka pierwotna. Ma ona tryb T1, więc podczas edycji trybu T3 powinieneś ustawić tryb \"potomka 2\" na T1. </item> <item>Idealnie!\n \nTwój pływak powinien już być gotowy. Przetestuj go pod mikroskopem. Dobrym pomysłem jest zapisanie twojego dzieła do późniejszego wykorzystania. </item> </string-array> <string-array name="tut_title_4"> <item>Witaj w samouczku dotyczącym sygnalizacji komórkowej!</item> <item>Programowanie siły wici</item> <item>Zależności ustawień</item> <item>Próba!</item> <item>Produkcja S1</item> <item>Użycie odpowiednich ustawień</item> <item>Kolejna próba!</item> <item>Samouczek ukończony!</item> </string-array> <string-array name="tut_text_4"> <item>W tym samouczku nauczysz się podstaw sygnalizacji komórkowej.\n \nDysponujemy czterema substancjami sygnałowymi: S1, S2, S3 i S4. Mogą one służyć do zmiany zachowania niektórych komórek. W Cell Lab dana cecha komórki jest <i>programowalna</i>, jeśli może być w jakiś sposób regulowana przez substancje sygnałowe. Niektóre komórki mogą naturalnie wytwarzać tego rodzaju substancje. Jedną z nich jest Neurocyt.\n \nNiech tryb T1 będzie Neurocytem, który od razu będzie dzielił się na podstawowego pływaka (tryb T2 jako Flagellocyt, tryb T3 jako Fagocyt i tryb T1 wytwarzający adhezynę).</item> <item>Świetnie!\n \n\"Szybkość ruchu wici\" Flagellocyta jest jedną z programowalnych właściwości. Zaraz obok suwaka dotyczącego tej opcji jest przycisk opatrzony wielokropkiem. Naciśnij go. </item> <item>Świetnie, znalazłeś!\n \nTutaj możesz ustalić, jaka substancja (lub czynnik) ma wpływać na siłę wici i w jaki sposób ma to robić. Są dwie możliwości wpływania na programowalną cechę: używając funkcji liniowej, wymagającej 2 parametrów, lub skokowej, która wymaga 3 wartości.\n \nWybierz substancję S1.\n \nNastępnie wybierz funkcję liniową. Jest ona zależna od parametrów a i b. Ustaw zatem a=4 i b=0.\n \nTeraz siła wici będzie duża przy wysokim stężeniu S1 i mała, gdy stężenie S1 będzie niewielkie. </item> <item> Bardzo dobrze!\n \nCzas wypróbować tak zaprogramowanego pływaka. Ustaw temperaturę na "Obserwację" i wprowadź kilka komórek. </item> <item> Powinieneś zauważyć, że Neurocyt dzieli się na Flagellocyta i Fagocyta, ale wić tego prostego organizmu w ogóle się nie porusza. Jest to spowodowane brakiem substancji S1.\n \nChcemy, by nasz Neurocyt produkował S1, bo to w końcu od tej substancji zależy ruch naszego Flagellocyta. Neurocyty mają cztery różne ścieżki sygnałowe, a każda z nich może funkcjonować oddzielnie i dotyczyć innej substancji.\nProdukcja substancji sygnałowych może być stała, lub zależna od odpowiednich substancji i czynników. Produkcja substancji sygnałowych u Neurocyta jest więc programowalna tak samo jak szybkość ruchu wici u Flagellocyta.\n \n\nZaznacz tryb T1 i zjedź w dół, do opcji substancji wyjściowych. Te opcje mogą być programowalne i znacznie bardziej skomplikowane, ale póki co, zajmijmy się tylko stałą produkcją. W pierwszej ścieżce sygnałowej ustaw substancję wyjściową jako S1 i za pomocą suwaka, nadaj jej maksymalną wartość.\n \nTeraz umieść zmodyfikowanego Neurocyta w substracie. </item> <item> Ciekawe!\n \nTwój pływak powinien przez chwilę płynąć, a potem się zatrzymać. Powodem jest to, że wyczerpała się substancja sygnałowa- S1, ponieważ nie istnieje już Neurocyt T1, który produkowałby ją na bieżąco. Oznacza to, że stężenie substancji sygnałowej szybko spada do 0, jeśli nie jest ona ciągle wytwarzana.\n \nZmień główkę pływaka (T3) z Fagocyta na Neurocyta. Następnie wejdź w jego ustawienia oscylacji. </item> <item> Menu oscylacji nie jest niezależną opcją, ale dotyczy ścieżek sygnałowych. Ustawia je w taki sposób, żeby stężenia dwóch substancji sygnałowych cyklicznie malały lub rosły zależnie od siebie. Dzięki tej opcji nie trzeba ustawiać takiej zależności ręcznie.\n \nZaznacz "1 Połączenie adhezynowe", ponieważ twój Neurocyt jest połączony tylko z jedną komórką- Flagellocytem. Ustaw oscylację ścieżki sygnałowej "1 do 2" i zmień okres oscylacji na 1 h. Następnie wystarczy tylko znów wprowadzić Neurocyta T1 do substratu i obserwować jego zachowanie! </item> <item> Jeśli wszystko poszło jak należy, powinieneś widzieć jak twój organizm płynie, zatrzymuje się, płynie i znów się zatrzymuje. Dosyć ciekawe zachowanie. Substancje sygnałowe z Neurocyta dyfundują przez połączenie adhezynowe do Flagellocyta i cyklicznie pobudzają go do ruchu. Substancje sygnałowe mogą dyfundować od jednej komórki do drugiej. Wyjątek stanowią Lipocyty. Mogą one jednak stanowić swoistą izolację i działać w podobny sposób jak komórki glejowe u zwierząt.\n \nWłaśnie ukończyłeś samouczek dotyczący sygnalizacji komórkowej i powinieneś być gotowy na trochę neurobiologii! </item> </string-array> <string name="mobile_food">Ruchome związki odżywcze</string> <string name="donate_reminder_title">Podarować?</string> <string name="donate_reminder">Jeśli chcesz przekazać darowiznę twórcy gry, możesz to zrobić na stronie \"O grze\" głównego menu.</string> <string name="objective_hybrid_cells">" Hybrid cells: "</string> <string name="tip_stiffness">This setting dictates how stiff the adhesin connections made when cells in this mode splits are. A high stiffness makes the daughter cells have a similar relative orientation to each other as when they were born. A lower value lets them rotate almost freely about the connection point.</string> <string name="donate_appeal">Cell Lab is provided as a completely free app. There are no payments for features and no ads. If you would like to show your appreciation to the developer, consider donating an amount of your choice below. A combination of buttons can be used.</string> <string name="button_refresh">Refresh</string> <string name="select_plate_action">Select action</string> <string name="log_sub_stat">Log substrate statistics to file</string> <string name="log_sub_stat_description">%s Note that logging slows the simulation and can take up much space.</string> </resources>